W sobotę 13. stycznia w Kolegiacie św. Anny odbyła się msza święta w której brał udział szczep, będąca dziękczynieniem za twórców polskiego skautingu i prośbą do Boga, aby współcześni harcerze pozostali wierni wszystkiemu, co piękne i szlachetne. Po mszy odczytana została Uchwała Rady Naczelnej ZHR w sprawie odznaczenia Andrzeja i Olgi Małkowskich Orderem Orła Białego

We mszy świętej wzięła udział liczna reprezentacja ZHR na czele z Przewodniczącym ZHR hm. Grzegorzem Nowikiem oraz Kapelanem Naczelnym ks. hm. Robert Mogiełką. Po mszy św. odczytano treść uchwały senatu. Jak podkreślała Krystyna Małkowska, harcerka, wnuczka Andrzeja i Olgi Małkowskich, uchwała jest wielkim uhonorowaniem jej przodków i całego harcerstwa.

Uchwała Rady Naczelnej ZHR w sprawie odznaczenia Andrzeja i Olgi Małkowskich Orderem Orła Białego str 1

Uchwała Rady Naczelnej ZHR w sprawie odznaczenia Andrzeja i Olgi Małkowskich Orderem Orła Białego str 2

W dobra pogodę każdy może być harcerzem mawiał twórca ruchu skautowego i harcerskiego na świecie gen. Robert Baden-Powell. Tym samym zimowa aura nie przeszkadza by harcerki i harcerze ZHR Świnoujście pojechali na obóz zimowy zwany zimowiskiem.
„W dniach 12-20 stycznia udaliśmy się całym szczepem na zimowisko w Tatry przez Kraków i Zakopane do Bukowina Tatrzańskiej do schroniska „Głodówka”. Pogoda nam dopisywała, a nawet padał śnieg! Każda drużyna realizowała program w swoich podobozach, ale również mieliśmy kilka zajęć wspólnej integracji! Tematycznie związani byliśmy z obchodami 100 lecia odzyskania niepodległości oraz ogłoszeniem przez Senat RP rok 2018 rokiem Harcerstwa. Było wiele gier terenowych, oraz zabaw! Mimo bardzo mroźnych nocy kilka osób złożyło przyrzeczenie harcerskie, a także zdobyło naramiennik wędrowniczy, stopnie i sprawności.
Senat ustanowił rok 2018 Rokiem Harcerstwa. Senat wyraził w niej uznanie dla zasług polskiego harcerstwa oraz jego roli w wychowaniu młodego pokolenia.

“Lata 1918–1922, w których dokonał się proces odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospolitej, były czasem niezwykłego, spontanicznego zrywu, walki i pracy we wszystkich wymiarach życia państwowego, narodowego i społecznego. Na całym obszarze państwa, we wszystkich działaniach wzięło czynny udział harcerstwo polskie, tworzone od 1910 roku na wzór skautingu Roberta Baden-Powella, którego zasady wychowawcze zostały silnie nasycone rodzimymi pierwiastkami patriotyzmu, wychowania moralnego i kształtowania tężyzny fizycznej młodzieży” – czytamy w uchwale.

Przypomniano w niej, że 22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski wydał we Lwowie pierwszy rozkaz, powołujący komendę i pierwsze drużyny skautowe. Jak zaznaczono, do tradycji tej oraz powołanego w dniach 1–2 listopada 1918 roku organizacji skautowych i harcerskich z trzech zaborów Harcerstwa Polskiego nawiązują obecnie wszystkie działające w Polsce i na obczyźnie organizacje harcerskie, ze Związkiem Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju.

“Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla działalności polskiego harcerstwa. Przywołujemy dziś pamięć o wspaniałych obrońcach Lwowa – Orlętach i harcerskich szeregach walczących z nawałą bolszewicką w 1920 roku. Przywołujemy Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek i Hufce Polskie – walczące z niemieckim okupantem. Przywołujemy walczących w konspiracji z władzą komunistyczną i sowieckim okupantem w latach 1944–1956 oraz w latach późniejszych: Harcerstwo Niepokorne, w tym Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej”

Tym samym udaliśmy się do Krakowa gdzie zostaliśmy przyjęci w Zarządzie Okręgu Małopolskiego ZHR. Tam też odbyły się wieczorne rozmowy podczas których gościła u nas wnuczka twórców Harcerstwa Polskiego phm. Krystyna Małkowska opowiadała ona o roli jaką mieli dziadkowie w tworzeniu Harcerstwa i walki odzyskanie niepodległości. Wcześniej wzięliśmy udział w Mszy Św. za twórców Harcerstwa która odbyła się w 50tą rocznicę zapoczątkowana przez ówczesnego kardynała a późniejszego papierza Polaka Karola Wojtyłę.
W samym Krakowie szukaliśmy śladów przeszłości, wielu z nas poraz pierwszy poznawało historie Polski bez której nie było by walki o Niepodległość. Tym samym harcerze byli na rynku, wysłuchali hejnału, w sukienicach, w podziemnym mieście, na Wawelu, w komnatach Królewskiech czy też w krypcie Wawelskiej, dowiedzieli się kiedy dzwoni dzwon Zygmunta i inne.
Dalej w Zakopanem odwiedziliśmy pomnik i grób twórców Harcerstwa na Cmentarzu, zwiedziliśmy ich muzeum zakopiańskie.
Udaliśmy się do Schroniska Górskiego „Głodówka” , które położone jest, między Bukowiną Tatrzańską, a granicą państwa ze Słowacją na Łysej Polanie. Schronisko jako obiekt harcerski zostało uroczyście otwarte w dnia 25 października 1935 przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w uznaniu zasług Harcerstwa w 25 lecie jego powstania.
W Tatrach zimowe szaleństwo gdyż śniegu nie brakowało udało się nawet zdobyć szczyt po zachodniej stronie Łysej Polany wznosi się urwista Łysa Skałka (1129 m n.p.m.). wieczorami wieczornice oraz gry na temat Polski i obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Nie przeszkodził nam nawet Orkan chodź trzeba przyznać, że na wysokości pod 1000 mnpm wiatr i śnieg dawał się we znaki.
Uśmiechnięci i zadowoleni wróciliśmy do domu!”

 

W minioną sobotę na zakończenie Orszaku Trzech Króli udalismy się na wzgórze zastępowych gdzie  3 nasi druhowie:

-mł. Michał Śliwiński
-mł. Michał Domagała
-mł. Antoni Rugiel

ukończyli Kurs Zastępowych, w tym 1 z wyróżnieniem – Antek 🙂 Zaś na koniec zostali mianowani zastępowymi
Wszystkim kursantom gratuluję!