Reprezentacja kadr Słowian w 15 czerwca brała udział w spotkaniu kadr środowisk należących do Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej (UNDHR), w Murowanej Goślinie koło Poznania.Więcej >