✽ SZPERACZ HISTORYCZNY

1. Poszerza swoją wiedzę ponad materiał
obowiązujący w szkole.
2. Wykona drzewo genealogiczne postaci
ważnej dla Polski, uzupełni je
w miarę możliwości wizerunkami.
3. Odwiedzi miejsce związane z historycznym wydarzeniem.
4. Na obozie, biwaku, wcieli się w jedną z postaci historycznych,
swoim zachowaniem, strojem oddając klimat
tamtych czasów.
5. W czasie zbiórki opowie historię związaną z jakimś
starym przedmiotem: kronika, proporzec, itp.
6. Przeczyta książkę o tematyce historycznej.

I. Sprawności ducha

1. * – dwulistna koniczyna
** – trójlistna koniczyna
*** – czterolistna koniczyna

2. * – Mały Książe I
** – Tarcza św. Jerzego; Mały Książe II
*** – Włócznia św. Jerzego

3. * – Pollyanna; Szara lilijka I
** – Szara lilijka II
*** – Szara lilijka III

4. * – milczek I
** – milczek II
*** – milczek III

II. Sprawności Religijne:

1. dziedzina: Maryja
* – córka Maryi
**- posłaniec Maryi
*** – Miriam
M – apostołka Maryi

2. dziedzina: znajomość Biblii
* – biblistka
** – znawczyni Biblii

3. dziedzina: żywoty świętych
* – hagiografka

4. dziedzina: wspólnota
* – parafianka I
** – parafianka II
*** – parafianka III

5. dziedzina: oprawa mszy św.
* – liturgistka
** – choralistka

6. dziedzina: ekumeniczne
* – młoda ekumenistka
** – ekumenistka
*** – propagatorka ekumenizmu

7. dziedzina: JP II
* – Lolek
** – Wujek
*** – JP II
M – Wielki JP II

8. dziedzina: święci patronowie
* – moja patronka ; Jadwiga I ; Wicek I
** – Adalbertus; Jadwiga II ; Wicek II
*** – Jadwiga III ; Wicek III

III. Tradycja Narodowa
1. dziedzina: historia Polski
* – poszukiwaczka korzeni ; szperacz historyczny ; mała historyczka ; Solidarność I
** – tropicielka dziejów ; badaczka historii polski ; badaczka przeszłości ; Solidarniść II
*** – historyczka ; historyczka Polski ; badaczka dziejów ; Solidarność III
M – historiografka ; Solidarność IV

2. dziedzina: seniorzy
* – więź pokoleń I
** – więź pokoleń II
*** – więź pokoleń III
M – więź pokoleń IV

3. dziedzina: dawne dzieje RP
* – Kresy I
** – Kresy II
*** – Kresy III
M – Kresy IV

4. dziedzina: martyrologia
** – Golota wschodu
*** – Golota wschodu II

5. dziedzina: obywatelskie
* – flaga
** – odkrywca symboli narodowych
*** – znawczyni symboli narodowych ; patriotka

6. dziedzina: Polska w świecie
* – Polska w Europie
** – Polska w świecie

IV. Tradycja Harcerska

1. dziedzina: ogólna historia harcerstwa
* – czerwone korale
** – Kronika Historii Harcerstwa Żeńskiego ; kronikarka ; badaczka historii harcerstwa
*** – Opowiedz mi swoją historię ; dziejopisarka ; znawczyni historii harcerstwa

2. dziedzina: ZHR
** – badaczka historii ZHR

3. dziedzina: Powstanie Warszawskie
* – Bądź Gotów I
** – Bądź Gotów II
*** – Bądź Gotów III
M – Bądź Gotów IV

“Młodzież harcerska była pod tym względem dobrze przygotowana do walki o niepodległośc i stanęła do niej natychmiast, gdy zaistniała konieczność. Wstępowała do konspiracyjnych organizacji wojskowych bądź do powstałych 27 września 1939 r. Szarych Szeregów lub do Hufców Polskich. Były również drużyny, które nie związały się z żadną strukturą, a mimo to prowadziły dywersję i sabotaż, podobnie jak mnóstwo harcerzy działających w pojedynkę. “

Minął właśnie niezwykle pracowity weekend dla Szczepu Słowian. Zapytacie “dlaczego?”. Spieszę z odpowiedzią.
W sobotę odbył się pierwszy, miejmy nadzieję nie ostatni, Festyn Rodzinny dla rodziców i harcerzy z naszego szczepu. Jak to często bywa – frekwencja (szczególnie rodziców) nie była powalająca, jednakże impreza sie udała. Szczególne podziękowania i gratulacje dla Przyboczynych którzy organizowali ognisko i trasę.
Ci, których na festynie zabrakło niech żałują. Spędziliśmy razem, naprawdę fajnych kilka godzin :). Do następnego razu!

{pullquote}quotetext{/pullquote}