Czy instruktorów obejmują takie same zasady jak zwykłych harcerzy?


Czy instruktorów obejmują takie same zasady jak zwykłych harcerzy?

Oczywiście! Instruktorzy dają harcerzom przykład własną osobą, są dla nich wzorem postępowania. Dlatego nie mogą palić, pić alkoholu ani zachowywać się w nieodpowiedni sposób.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: