Dzień pierścienia

Dziś swój dzień obchodź pierścień na chustę! Czy wiesz czemu masz pierścień ze złotego sznura?

Nasze środowisko od prawie samego początku odwołuję się do początków państwa Polskiego na ziemiach zachodnich. Poprzez Morze Bałtyckie, Słowianie do Związku Polaków w Niemczech.

6 marca 1938 roku w Berlinie odbył się Kongres Związków Polaków w Niemczech. Polacy spod znaku rodła ogłosili wtedy tzw „Pięć prawd Polaków”,które brzmiały:
1) Jesteśmy Polakami.
2)Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci.
3)Polak Polakowi bratem.
4)Co dzień Polak narodowi służy.
5)Polska Matką naszą- nie wolno mówić o Matce źle.
Kongres był on odpowiedzią na pogarszające się warunki życia mniejszości polskiej w Niemczech po dojściu Hitlera do władzy. W okresie międzywojennym na terytorium ówczesnych Niemiec mieszkało półtora miliona Polaków.

Po dojściu Hitlera do władzy wszyscy członkowie Związku Polaków w Niemczech wpisywani byli na specjalną listę „wrogów Rzeszy”, przygotowaną przez SD. To na jej podstawie tuż przed wybuchem wojny 25 sierpnia rozpoczęto masowe aresztowania polskiej inteligencji oraz dokonywano czystek etnicznych. Związek zdelegalizowano 27 lutego 1940 r. i zdefraudowano jego majątek.

Wielu jego członków rozstrzelano, a ok. 1200 członków uwięziono w obozach koncentracyjnych.


Suwak (pierścień) na chustę – element munduru harcerskiego spinający chustę harcerską pod szyją. Według zwyczaju panującego w szczepie, w latach 80-tych był robiony z drewna samodzielnie jako element wskazujący na sposób puszczańskiego obozowania (drewniane prycze itp.). Następnie szczep przeszedł na pionierkę bardziej puszczańska robioną bez gwoździ z czego słynie w ZHR. Tym samym jako znak rozpoznawczy od 2000 roku wszyscy harcerze (zuchy mają inne ale sznurkowe ;)) noszą pierścienie ze złotego (złoty oznacza mistrzostwo) są one specjalnie przygotowane i układają się w pięć kręgów nawiązując do Pięć prawd Polaka do których szczep w 70-latach się odwoływał patrz obrzędowość. 

Hits: 0

Facebook Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.