Harcerz = Ratownik Medyczny !


UWAGA ! Organizujemy Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przy Szczepie

W skrócie „HOPR” jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną stałą służbą, wchodzącą w skład Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. HOPR zrzesza w patrolach i drużynach ratowniczych (100jednostkach ratowniczych) osoby posiadające kwalifikacje ratowników przedmedycznych lub kwalifikacje osób uprawnionych do podejmowania medycznych działań ratowniczych, a także osoby zdobywające te kwalifikacje. I my własnie organizujemy taki kurs by takim ratownikiem zostać.

SZCZEGÓŁY NA FORUM SZCZEPU

Facebook Comments

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: