Świnoujście, 29.09.2010 r.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Drużynowa

27 Świnoujskiej Drużyny Harcerek
„Rzepichy” im. Mieszka I

III Szczep Harcerski „Słowianie” ZHR

im. Zawiszy Czarnego w Świnoujściu

Rozkaz  L. 12/2010

Drogie Druhny

 

W tym szczególnym dla nas dniu chciałbym Wam przybliżyć nasze plany.

W tym roku harcerskim zwrócimy szczególną uwagę na realizację naszych stopni i sprawności.

Pomogą wam w tym liczne wycieczki, podczas których będziemy się starać jak najlepiej poznać najbliższe okolice.

W najbliższym czasie spodziewajcie się również biwaku drużyny.

Czeka nas sporo pracy w związku z tegorocznymi obchodami 35-lecia naszej drużyny.

Wierzę, że wspólnymi siłami uporamy się ze wszystkimi zadaniami i problemami jakie szykuje dla nas bieżący rok.

Życzymy powodzenia w dążeniu do wszystkich indywidualnych celów, do realizacji przez was podjętych funkcji.

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.3. Komunikaty

1.3.1. Podaję do wiadomości składy zastępów

III PZH

-ocht Magda Wereszczyńska

-Justyna Muraszko

-Aleksandra Szczepaniak

-Paulina Markowska

 

IV ZH „Rusałki”

-ocht Wiktoria Lubiatowska

-Monika Wereszczyńska

-Angelika Paczkowska

-Karolina Kiraga

-Alicja Ziemlińska

 

V ZH „Dobrawy”

-trop. Natalia Twardowska

-trop Elżbieta Przybylska

-ocht Wiktoria Lubiatowska

-ocht Magda Wereszczyńska

 

1.3.2. Podaję do wiadomości terminy zbiórek

– 27 ŚDH „Rzepichy” – sobota- 13.30

– III PZH –piątek- 16.30

– IV ZH „Rusałki” –sobota- 15.00

– V ZH „Dobrawy” –niedziela- 9.30

2. Drużyna

2.3. Mianowania

2.3.1. Mianuję na funkcję pełniącą obowiązki zastępowej III PZH ocht Magdę Wereszczyńską

2.7. Zwolnienia

2.7.1. Zwalniam z funkcji zastępowej II ZH „Dziewanny” oraz z funkcji kronikarki drużyny ocht Paulinę Małkowską

 

3. Zastępy, inne jednostki

3.1. Powołanie nowych jednostek

3.1.1.  Powołuję III Próbny Zastęp Harcerek

 

 

8. Sprawy różne

8.1.1. Serdecznie dziękujemy druhnie Julii za służbę jaką pełniła.

Pragniemy w szczególności podziękować za pracę jaką włożyła druhna w reaktywację naszej drużyny.

Lata wspólnej pracy i zabawy były zawsze przepełnione dobrym humorem i uśmiechem, w ten sposób chcemy druhnę zapamiętać.

Jednocześnie życzymy powodzenia na dalszej drodze życia i obiecujemy że pozostanie druhna w naszych sercach.

8.1.2. Pragniemy serdecznie podziękować druhnie Paulinie za służbę jaką pełniła w naszej drużynie.

Jesteśmy wdzięczne za czas poświęcony na prowadzenie zastępu oraz pracę jaką druhna włożyła w próbę uzupełnienia naszej kroniki.

Serdecznie życzymy wielu przygód na dalszej harcerskiej drodze

 

 

 

Czuwaj!

/-/ Drużynowa

27Świnoujskiej Drużyny Harcerek

„Rzepichy” im. Mieszka I

Bielice, 22.08.2010 r.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Drużynowa

27 Świnoujskiej Drużyny Harcerek
„Rzepichy” im. Mieszka I

III Szczep Harcerski „Słowianie” ZHR

im. Zawiszy Czarnego w Świnoujściu

 

 

Rozkaz  L. 11/2010

 

 

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.1. Uchwały Rady Drużyny

1.1.1. Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego dh Magdę Wereszczyńską.

 

5. Zamknięcia prób

5.1. Zamknięcie próby, przyznanie stopnia

5.1.1. Zamykam próbę i przyznaję stopień ochotniczki dh Magdzie Wereszczyńskiej.

 

 

 

Czuwaj!

/-/ Drużynowa

27Świnoujskiej Drużyny Harcerek

„Rzepichy” im. Mieszka I

Bielice, 20.08.2010 r.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Drużynowa

27 Świnoujskiej Drużyny Harcerek
„Rzepichy” im. Mieszka I

III Szczep Harcerski „Słowianie” ZHR

im. Zawiszy Czarnego w Świnoujściu

 

 

Rozkaz  L. 10/2010

 

 

 

2. Drużyna

2.6. Nadanie elementów umundurowania

2.6.1. Nadaję barwy drużyny Angelice Paczkowskiej i Alicji Ziemlińskiej

 

5. Zamknięcia prób

5.2. Przyznanie sprawności

5.2.1. Przyznaję Angelice Paczkowskiej następujące sprawności: Wartowniczka, Łazik górski, Lekka Stopa, Piętaszek, Przyjaciółka Lasu, Sobieradek obozowy.

5.2.2. Przyznaję Alicji Ziemlińskiej następujące sprawności: Wartowniczka, Łazik górski, Lekka Stopa, Piętaszek, Przyjaciółka Lasu, Sobieradek obozowy, Kuchcik

5.2.3. Przyznaję Justynie Muraszko następujące sprawności: Wartowniczka, Łazik górski, Lekka Stopa, Piętaszek, Przyjaciółka Lasu, Sobieradek obozowy, Kuchcik

5.2.4. Przyznaję Monice Wereszczyńskiej następujące sprawności: Starsza Wartowniczka, Łazik górski, Lekka Stopa, Przyjaciółka Lasu.

5.2.5. Przyznaję Magdzie Wereszczyńskiej następujące sprawności: Starsza Wartowniczka, Łazik górski, Lekka Stopa, Przyjaciółka Lasu.

5.2.6. Przyznaję Wiktorii Lubiatowskiej następujące sprawności: Starsza Wartowniczka, Łazik górski, Lekka Stopa, Przyjaciółka Lasu.

5.2.7. Przyznaję trop. Elżbiecie Przybylskiej „Radosławie” następujące sprawności: Obozowicza, czterolistna koniczyna.

 

 

Czuwaj!

/-/ Drużynowa

27Świnoujskiej Drużyny Harcerek

„Rzepichy” im. Mieszka I

Bielice, 20.08.2010 r..

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Drużynowa

27 Świnoujskiej Drużyny Harcerek
„Rzepichy” im. Mieszka I

III Szczep Harcerski „Słowianie” ZHR

im. Zawiszy Czarnego w Świnoujściu

 

Rozkaz  L. 9/2010

 

 

4. Otwarcia prób

4.2. Sprawności

4.2.1. Otwieram próbna sprawność Fotoreporterki ocht Wiktorii Lubiatowskiej „Pędzisławie”

4.2.2. Otwieram próbę na sprawność Milczka dh Justynie Muraszko, Angelice Paczkowskiej, Monice Wereszczyńskiej, Magdzie Wereszczyńskiej, Alicji Ziemlińskiej.

 

 

 

 

Czuwaj!

/-/ Drużynowa

27Świnoujskiej Drużyny Harcerek

„Rzepichy” im. Mieszka I

<

Lądek Zdrój, 17.08.2010 r.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Drużynowa

27 Świnoujskiej Drużyny Harcerek
„Rzepichy” im. Mieszka I

III Szczep Harcerski „Słowianie” ZHR

im. Zawiszy Czarnego w Świnoujściu

Rozkaz  L. 8/2010

 

2. Drużyna

2.3. Mianowania

2.3.1. Mianuję na funkcję zastępowej IV Zastępu Harcerek „Rusałki” ocht Wiktorię Lubiatowską „Pędzisławę”

2.7. Zwolnienia

2.7.1. Zwalniam z funkcji zastępowej IV Zastępu Harcerek „Rusałki” trop. Elżbietę Przybylską „Radosławę”

 

 

 

 

Czuwaj!

/-/ Drużynowa

27Świnoujskiej Drużyny Harcerek

„Rzepichy” im. Mieszka I

Bielice, 7.08.2010 r.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Drużynowa

27 Świnoujskiej Drużyny Harcerek
„Rzepichy” im. Mieszka I

III Szczep Harcerski „Słowianie” ZHR

im. Zawiszy Czarnego w Świnoujściu

 

 

Rozkaz  L. 7/2010

 

 

 

 

4. Otwarcia prób

4.1. Stopnie

4.1.1. Otwieram próbę na stopień ochotniczki dh Justynie Muraszko

 

5. Zamknięcia prób

5.1. Zamknięcia prób

5.1.1. Zamykam próbę Harcerki z wynikiem pozytywnym dh Justynie Muraszko

5.2. Zamknięcie próby, przyznanie sprawności

5.2.1. Przyznaję sprawność „Czas patriotów” następującym druhną: trop Elżbiecie Przybylskiej, Angelice Paczkowskiej, Monice Wereszczyńskiej i Magdzie Wereszczyńskiej.

 

 

 

Czuwaj!

/-/ Drużynowa

27Świnoujskiej Drużyny Harcerek

„Rzepichy” im. Mieszka I