Rozkazy Historyczne


Związek Harcerstwa Polskiego                                          Szczecin       21.04.06  r. Komendant Chorągwi Zachodnio-Pomorskiej. Rozkaz L. 6/2006. 1.    Zarządzenia i informacje 1,2 Informacje 1.2.1 Informuję, że Sekretarzem Rady Młodzieżowej Województwa Zachodniopomorskiego została phm. Agnieszka SKRYCKA 2.    Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów Podaję do wiadomości wyników wyborów Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Szczecin Pogodno z […]

2006.04.21 – Rozkaz o podharcmistrzu szczepowego