men

Nasze akcje są zatwierdzone i sprawdzone:

Został zatwierdzony wypoczynek o nazwie: Zimowisko
Sygnatura: 

2330/ZAC/2018-Z

Twoje dziecko wyjeżdża z nami na kolonię, wyprawę rowerową lub obóz? Sprawdź, czy będzie wypoczywać w bezpiecznym miejscu. Wystarczy, że zadzwonisz do kuratorium oświaty lub sprawdzisz na stornie ministerstwa oświaty by wiedzieć, kto organizuje wyjazd i jak?

Bo to właśnie organizator bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uczestników wypoczynku oraz dobór odpowiedniej kadry. I, co najważniejsze, ma obowiązek zgłosić imprezę – kolonię lub obóz – do odpowiedniego kuratorium oświaty.

Do tego urzędu organizator wypoczynku musi przede wszystkim dostarczyć informacje o obiekcie, na którym wypoczywać będą dzieci i młodzież. Do tego dołączyć wykaz kadry wychowawczej wraz z kwalifikacjami pracowników pedagogicznych, medycznych oraz kierownika kolonii. Kuratorium powinno otrzymać też program i formę wypoczynku, a w przypadku obozu wędrownego szczegółowe informacje o przebiegu trasy. Komplet takich dokumentów urzędnicy powinni otrzymać 14 dni przed wyjazdem. Jeśli kuratorium zgodzi się na organizację takiego wypoczynku, organizator otrzyma odpowiednie zaświadczenie.

Jako ZHR profesionalnie podchodzimy do tego by nie stała się taka tragedia jak miała miejsce w Wolimierzu

W tym miejscu chciałbym podziekować wszystkim za trud i poświęcenie w załatwianie spraw obozowych ! Dziękuje i proszę o więcej 🙂

  • Wysyłając dziecko na kolonię lub obóz można więc sprawdzić, czy wypoczynek został zarejestrowany w tamtejszym kuratorium. Można to zrobić na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej lub urzędu odpowiedniego do miejsca organizacji imprezy.

Pamiętajmy ! Bardzo ważny jest także osobisty kontakt z organizatorem: – Często przed wyjazdem organizowane są spotkania z rodzicami. Wówczas mamy idealną okazję, żeby zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi imprezy. Szczególną uwagę warto zwrócić na kwalifikacje kadry i liczbę opiekunów. Zgodnie z wymogami MEN jedna osoba może sprawować pieczę maksymalnie nad 20 dziećmi, a jeśli nie mają skończonych 10 lat – piętnastoma.

Kierownikiem wypoczynku może być nauczyciel, instruktor harcerski w stopniu przynajmniej podharcmistrza lub osoba posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy wychowawczej. Opiekunem zaś – nauczyciel, studenci studiów o specjalnościach pedagogicznych, osoby, które ukończyły kurs wychowawców kolonijnych, trenerzy sportowi lub przewodnicy i instruktorzy PTTK.

Rajdy Jesienne Szczepujesenny

1976 – I
1977 – II
1978 – III
1979 – IV
1980 – V
1981 – VI
1982 – VII – wygrała 27 ŚDH “Rzepichy”
1983 – VIII
1984 – IX
1985 – X
1986 – XI
1987 – XII
1988 – XIII
1989 – XIV
1993 – XV
1994 – XVI
1995 – XVII
2007 – XVIII “Woliński Gród” – wgrała V ŚDH Patria”jesi
2008 – XIX “Tropami Zawiszy”
2010 – XX “Historyczne Harce ”
2011 – XXI “Szczeciński Gród”
2012 – XXII “Z kamera wśród zwieżąt”
2013 – XXIII “Po torach do sprawności”
2014 – XXIV ”
2015 – XXV “Jubileuszowy”

Minął właśnie niezwykle pracowity weekend dla Szczepu Słowian. Zapytacie “dlaczego?”. Spieszę z odpowiedzią.
W sobotę odbył się pierwszy, miejmy nadzieję nie ostatni, Festyn Rodzinny dla rodziców i harcerzy z naszego szczepu. Jak to często bywa – frekwencja (szczególnie rodziców) nie była powalająca, jednakże impreza sie udała. Szczególne podziękowania i gratulacje dla Przyboczynych którzy organizowali ognisko i trasę.
Ci, których na festynie zabrakło niech żałują. Spędziliśmy razem, naprawdę fajnych kilka godzin :). Do następnego razu!

{pullquote}quotetext{/pullquote}