Każda drużyna ma swoje pole służby. Ptaki w tą niedziele pomagały, tak jak od ponad 10 lat Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niespełnosprawnym. Dziękuje wszystkim Ptakom który znaleźli odrobinę czasu na pomoc bliźnim dla który bardzo ważne jest to spotkanie z młodymi zdrowymi ludzmi.

Na foto znany wszystkim Anutek

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Ziemniaka. – To tylko pretekst, aby spotkać się ze sobą, pobawić, porozmawiać i integrować osoby sprawne z niepełnosprawnymi – mówi prezes stowarzyszenia Jadwiga Preuss.

 

W sumie w imprezie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Szczególne podziękowania członkowie SPON kierują do harcerzy.

– Co roku nam pomagają. Rozpalają ognisko, pieką ziemniak i i kiełbaski. Potem razem z nami sprzątają – wylicza jedna z członkiń stowarzyszenia. – Najważniejsze jednak, że są z nami, pogadają, pośmiejemy się razem.

http://iswinoujscie.pl/artykuly/19462/

[cytat]Próbowano także ustalić, w jakim stopniu młodzież uczestniczy w życiu osób niepełnosprawnych. Z badań wynika, że młodzież chętnie udziela pomocy w zbieraniu zabawek i ubrań dla dzieci niepełnosprawnych (10030,9%) i czynnościach życia codziennego (10021,8%), wspiera psychiczne w sytuacjach trudnych (10014,6%), organizuje imprezy rekreacyjne dla tych dzieci (10014,6%), pomaga w przejściu przez jezdnię (10010,9%) itp.

Najczęstszą reakcją młodzieży na problemy i trudności życiowe dzieci niepełnosprawnych i ich rodziny, jest podziw, że mimo tylu utrudnień w środowisku umieją się przystosować (10087,3%), część lituje się nad nimi (10021,8 %), z kolei 7,3% badanych stara się unikać takich dzieci i rodzin, a 5,4% stwierdziło, że osoby niepełnosprawne są im obojętne.
Kolejnym problemem badawczym było określenie rodzaju działań na rzecz osób niepełnosprawnych, które pomogłyby im samodzielnie funkcjonować. Odpowiednio 85,7% i 96,3% młodzieży uważa, że należy tworzyć takie warunki życia i wychowania, aby dzieci te mogły normalnie funkcjonować w środowisku. Duża grupa młodych osób (10062,4%) opowiedziała się za prowadzeniem jak najszerszych badań i szerokiej akcji profilaktycznej na rzecz ograniczenia liczby urodzeń dzieci kalekich.[/cytat]

men

Nasze akcje są zatwierdzone i sprawdzone:

Został zatwierdzony wypoczynek o nazwie: Zimowisko
Sygnatura: 

2330/ZAC/2018-Z

Twoje dziecko wyjeżdża z nami na kolonię, wyprawę rowerową lub obóz? Sprawdź, czy będzie wypoczywać w bezpiecznym miejscu. Wystarczy, że zadzwonisz do kuratorium oświaty lub sprawdzisz na stornie ministerstwa oświaty by wiedzieć, kto organizuje wyjazd i jak?

Bo to właśnie organizator bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uczestników wypoczynku oraz dobór odpowiedniej kadry. I, co najważniejsze, ma obowiązek zgłosić imprezę – kolonię lub obóz – do odpowiedniego kuratorium oświaty.

Do tego urzędu organizator wypoczynku musi przede wszystkim dostarczyć informacje o obiekcie, na którym wypoczywać będą dzieci i młodzież. Do tego dołączyć wykaz kadry wychowawczej wraz z kwalifikacjami pracowników pedagogicznych, medycznych oraz kierownika kolonii. Kuratorium powinno otrzymać też program i formę wypoczynku, a w przypadku obozu wędrownego szczegółowe informacje o przebiegu trasy. Komplet takich dokumentów urzędnicy powinni otrzymać 14 dni przed wyjazdem. Jeśli kuratorium zgodzi się na organizację takiego wypoczynku, organizator otrzyma odpowiednie zaświadczenie.

Jako ZHR profesionalnie podchodzimy do tego by nie stała się taka tragedia jak miała miejsce w Wolimierzu

W tym miejscu chciałbym podziekować wszystkim za trud i poświęcenie w załatwianie spraw obozowych ! Dziękuje i proszę o więcej 🙂

  • Wysyłając dziecko na kolonię lub obóz można więc sprawdzić, czy wypoczynek został zarejestrowany w tamtejszym kuratorium. Można to zrobić na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej lub urzędu odpowiedniego do miejsca organizacji imprezy.

Pamiętajmy ! Bardzo ważny jest także osobisty kontakt z organizatorem: – Często przed wyjazdem organizowane są spotkania z rodzicami. Wówczas mamy idealną okazję, żeby zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi imprezy. Szczególną uwagę warto zwrócić na kwalifikacje kadry i liczbę opiekunów. Zgodnie z wymogami MEN jedna osoba może sprawować pieczę maksymalnie nad 20 dziećmi, a jeśli nie mają skończonych 10 lat – piętnastoma.

Kierownikiem wypoczynku może być nauczyciel, instruktor harcerski w stopniu przynajmniej podharcmistrza lub osoba posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy wychowawczej. Opiekunem zaś – nauczyciel, studenci studiów o specjalnościach pedagogicznych, osoby, które ukończyły kurs wychowawców kolonijnych, trenerzy sportowi lub przewodnicy i instruktorzy PTTK.

Rajdy Jesienne Szczepujesenny

1976 – I
1977 – II
1978 – III
1979 – IV
1980 – V
1981 – VI
1982 – VII – wygrała 27 ŚDH “Rzepichy”
1983 – VIII
1984 – IX
1985 – X
1986 – XI
1987 – XII
1988 – XIII
1989 – XIV
1993 – XV
1994 – XVI
1995 – XVII
2007 – XVIII “Woliński Gród” – wgrała V ŚDH Patria”jesi
2008 – XIX “Tropami Zawiszy”
2010 – XX “Historyczne Harce ”
2011 – XXI “Szczeciński Gród”
2012 – XXII “Z kamera wśród zwieżąt”
2013 – XXIII “Po torach do sprawności”
2014 – XXIV ”
2015 – XXV “Jubileuszowy”

Minął właśnie niezwykle pracowity weekend dla Szczepu Słowian. Zapytacie “dlaczego?”. Spieszę z odpowiedzią.
W sobotę odbył się pierwszy, miejmy nadzieję nie ostatni, Festyn Rodzinny dla rodziców i harcerzy z naszego szczepu. Jak to często bywa – frekwencja (szczególnie rodziców) nie była powalająca, jednakże impreza sie udała. Szczególne podziękowania i gratulacje dla Przyboczynych którzy organizowali ognisko i trasę.
Ci, których na festynie zabrakło niech żałują. Spędziliśmy razem, naprawdę fajnych kilka godzin :). Do następnego razu!

{pullquote}quotetext{/pullquote}