✽ SZPERACZ HISTORYCZNY

1. Poszerza swoją wiedzę ponad materiał
obowiązujący w szkole.
2. Wykona drzewo genealogiczne postaci
ważnej dla Polski, uzupełni je
w miarę możliwości wizerunkami.
3. Odwiedzi miejsce związane z historycznym wydarzeniem.
4. Na obozie, biwaku, wcieli się w jedną z postaci historycznych,
swoim zachowaniem, strojem oddając klimat
tamtych czasów.
5. W czasie zbiórki opowie historię związaną z jakimś
starym przedmiotem: kronika, proporzec, itp.
6. Przeczyta książkę o tematyce historycznej.

I. Sprawności ducha

1. * – dwulistna koniczyna
** – trójlistna koniczyna
*** – czterolistna koniczyna

2. * – Mały Książe I
** – Tarcza św. Jerzego; Mały Książe II
*** – Włócznia św. Jerzego

3. * – Pollyanna; Szara lilijka I
** – Szara lilijka II
*** – Szara lilijka III

4. * – milczek I
** – milczek II
*** – milczek III

II. Sprawności Religijne:

1. dziedzina: Maryja
* – córka Maryi
**- posłaniec Maryi
*** – Miriam
M – apostołka Maryi

2. dziedzina: znajomość Biblii
* – biblistka
** – znawczyni Biblii

3. dziedzina: żywoty świętych
* – hagiografka

4. dziedzina: wspólnota
* – parafianka I
** – parafianka II
*** – parafianka III

5. dziedzina: oprawa mszy św.
* – liturgistka
** – choralistka

6. dziedzina: ekumeniczne
* – młoda ekumenistka
** – ekumenistka
*** – propagatorka ekumenizmu

7. dziedzina: JP II
* – Lolek
** – Wujek
*** – JP II
M – Wielki JP II

8. dziedzina: święci patronowie
* – moja patronka ; Jadwiga I ; Wicek I
** – Adalbertus; Jadwiga II ; Wicek II
*** – Jadwiga III ; Wicek III

III. Tradycja Narodowa
1. dziedzina: historia Polski
* – poszukiwaczka korzeni ; szperacz historyczny ; mała historyczka ; Solidarność I
** – tropicielka dziejów ; badaczka historii polski ; badaczka przeszłości ; Solidarniść II
*** – historyczka ; historyczka Polski ; badaczka dziejów ; Solidarność III
M – historiografka ; Solidarność IV

2. dziedzina: seniorzy
* – więź pokoleń I
** – więź pokoleń II
*** – więź pokoleń III
M – więź pokoleń IV

3. dziedzina: dawne dzieje RP
* – Kresy I
** – Kresy II
*** – Kresy III
M – Kresy IV

4. dziedzina: martyrologia
** – Golota wschodu
*** – Golota wschodu II

5. dziedzina: obywatelskie
* – flaga
** – odkrywca symboli narodowych
*** – znawczyni symboli narodowych ; patriotka

6. dziedzina: Polska w świecie
* – Polska w Europie
** – Polska w świecie

IV. Tradycja Harcerska

1. dziedzina: ogólna historia harcerstwa
* – czerwone korale
** – Kronika Historii Harcerstwa Żeńskiego ; kronikarka ; badaczka historii harcerstwa
*** – Opowiedz mi swoją historię ; dziejopisarka ; znawczyni historii harcerstwa

2. dziedzina: ZHR
** – badaczka historii ZHR

3. dziedzina: Powstanie Warszawskie
* – Bądź Gotów I
** – Bądź Gotów II
*** – Bądź Gotów III
M – Bądź Gotów IV