Po wakacyjna odprawa

30 sierpnia 2020 spotkaliśmy się w gronie Drużynowych i Przybocznych naszego Szczepu, żeby zaplanować naszą pracę  na najbliższy rok. Spotkaliśmy się w Marysiówce, w bardzo przyjemnych okolicznościach.

Zdefiniowaliśmy kilka tematów, którym poświeciliśmy spotkanie. Ustaliliśmy kto za dane rzeczy jest odpowiedzialny. Tak to się przedstawia:

 1. Kadra Szczepu
  1.1. Młoda kadra
  – kształcenie młodej kadry
  – udział w kursach przewodnikowskich
  – otworzenie prób na pwd
  – cykliczne spotkania kadry
  – motywacja kadry
  – ustalenie funkcji w Szczepie

1.2. Starsza kadra
– utrzymywanie kontaktów
– pomoc w organizacji przedsięwzięć
– imprezy dla Szczepu
– zapraszanie na zbiórki
– wykorzystanie znajomości i możliwości
– pomoc w szkoleniu młodszych
– wykorzystanie jako opiekunów na próby pwd

 1. Jakość pracy drużyn
  Mirnikiem jakości pracy będzie kategoryzacja,
  – zasady kategoryzacji
  – nagrody dla dobrych
  – praca z Bohaterem Szczepu i 75-leciem
  – uczestnictwo w rajdach
  – bank pomysłów
  – kroniki drużyn
  – wykorzystanie rodziców

 2. Integracja
  Integracja pomiędzy jednostkami Szczepu i integracja kadry która a w ostatnich 2 latach się rozliźniła
  – spotkania (wyjazdy) integracyjne kadry

– wspólne zbiórki drużyn
– każda drużyna robi coś dla Szczepu

 1. Promocja
  Promocja tego, co robimy z harcerzami i promowanie się poprzez działania pozaharcerskie.
  – gazeta szczepowa, w której będziemy chwalili się tym, co robimy
  – współpraca z lokalnymi mediami
  – udział w oficjalnych i nieoficjalnych imprezach organizowanych lokalnie

 2. Sprzęt
  Podział sprzętu na osoby za niego odpowiedzialne, pozyskanie magazynu i zasady kwatermistrza.
  – magazyn szczepowy i półki
  – kwatermistrz szczepu
  – zasady korzystania ze sprzętu

 3. Harcówki
  Trzymamy się tego co mamy, bo nie mamy szans na nowe miejsca.
  Współpracujemy z gospodarzami miejsc, gdzie mamy harcówki.

 4. Zimowisko 2021
  Chcemy wyjechać Szczepem na kilka dni w ferie zimowe 2021 wybrane opcje.

 5. Obóz 2021
  Chcemy zorganizować obóz dla Szczepu, do którego będzie dołączony obóz Zielonej Góry “Pająki” oraz “Róże: i przyjaciele z “Fioletowej Trójki“.

 6. Akcje zarobkowe

 7. Rozszerzenie terenu działania
  W powołamy drużynę harcerską 🙂

Umówiliśmy się, że osoby odpowiedzialne za poszczególne punkty przygotują po 2 – 3 konkretne cele, które będziemy w tym roku realizowali w Szczepie. Podpunkty wymienione powyżej są pomocą w opracowywaniu tych celi i są notatkami ze spotkań. Każda osoba  z kadry będzie odpowiedzialna za konkretny punkt. Osoby, które nie są wymienione powyżej wybiorą sobie rzeczy, za które będą odpowiedzialne z punktów, które przygotują osoby wymienione powyżej.

Z ważnych zmian w jednostkach naszego Szczepu:

 • ŚZD Castellum zmieni hufcowego
 • Dwór Neptuna zmieni drużynowego
 • Patria zmieni drużynowego
 • KPH zmieni szefa
 • i inne 😀

Odsłony: 2

Facebook Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.