Ptaki wśród najlepszych w Polsce

16 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się uroczysta Gala ogólnopolskiego turnieju drużyn harcerskich o miano Drużyny Niepodległej zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz IPN.

Rok szkolny 2018/19 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rokiem dla Niepodległej. ZHR zaproponował społeczeństwu oraz własnej organizacji szeroki program wychowawczy „Niepodległa 1918-2018″. Turniej „Drużyn o mino niepodległej” był jego elementem i trwał od 1 września 2017 do końca grudnia 2018 roku. Do turnieju zgłosiło się ponad 500 drużyn z całego ZHR. Miano Drużyny Niepodległej 28 drużyn harcerek i 21 drużyn harcerzy (razem 50 z całego ZHR). Ze Świnoujścia takie miano zdobyła 13 Świnoujska Drużyna Wędrowników “Ptaki” im. Zawiszy Czarnego. Laureaci konkursu zostali zaproszeni na uroczystą galę, podczas której wręczono nagrody i certyfikaty. Z rąk druha Przewodniczącego ZHR odebrane zostały proporczyki, które poświadczały otrzymanie przez drużynę miana Drużyny Niepodległej.

ZHR - Świnoujska Drużyna wśród najlepszych w Polscefot. Organizator

Uroczystą Galę Niepodległej rozpoczęła konferencja historyczna, “30 ze 110” tj. 30 lat ZHR w 110-letniej historii harcerstwa w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Konferencję uświetnili swoją obecnością harcmistrzowie: Stanisław Czopowicz – przewodniczący KIHAM (teolog, instruktor harcerski, harcmistrz, w latach 80. przewodniczący Rady Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, przewodniczący Ruchu Harcerskiego – podziemnego harcerstwa w ramach komunistycznego ZHP, internowany), Kazimierz Wiatr (polski naukowiec i polityk, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny AGH, harcmistrz, były przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet w Krakowie, senator VI, VII, VIII i IX kadencji.), Michał Butkiewicz (harcmistrz, przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w latach 2008–2012, z zawodu prawnik, bankowiec, finansista), Marek Wierzbicki (polski historyk, harcerz, profesor nauk społecznych), Tomasz Łęcki (polski samorządowiec, burmistrz Murowanej Gośliny w latach 1998-2014, obecnie prezes Stowarzyszenia Dzieje i dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości) oraz z Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku Kierownik Działu Historii i Badań Naukowych hm. prof. Grzegorz Nowik – Przewodniczący ZHR. Uczestnicy uroczystości wzięli udział w otwarciu wystawy w foyer Sejmu z okazji rocznicy Sejmu Ustawodawczego 10.02.1919 r.

ZHR - Świnoujska Drużyna wśród najlepszych w Polscefot. Organizator

Galę rano poprzedziła gra miejska po Warszawie, „Śladami Ojców Niepodległości”. Nasza 13 Świnoujska Drużyna Wędrowników „Ptaki” zajęła I miejsce, otrzymując tytuł najlepszej drużyny w ogólnopolskiej grze Drużyn Niepodległych, w ocenie Rady Programowej ZHR Niepodległa 1918 – 2018. Za wykonanie zadania najambitniej, zostali wyróżnieni i otrzymali dodatkowo nagrody specjalne ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej , Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, Instytut Pamięci Narodowej, Pocztę Polską i ZHR. Zakończeniem wizyt w Sejmie RP była uroczysta kolacja w Sali Kolumnowej oraz, dzięki uprzejmości telewizji Polsat, projekcja filmu “Niepodległość”. Później udaliśmy się do Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich na wieczornicę, gdzie wraz z Przewodniczącym ZHR śpiewaliśmy patriotyczne piosenki oraz słuchaliśmy historycznych opowieści. Dzień zakończyliśmy wspólnym kręgiem przy pomniku Jana III Sobieskiego na Agrykoli.

ZHR - Świnoujska Drużyna wśród najlepszych w Polscefot. Organizator

Propozycje programowe ZHR na 100. lecie odzyskania przez Polskę niepodległości wzbogaciły programy wychowawcze, dały okazję do osobistego doświadczenia przynależności do szeroko pojętej wspólnoty narodowej i współuczestnictwa w wydarzeniach wzmacniających z nią osobistą więź. Na pewno zaowocują w przyszłości lepiej wyedukowaną młodzieżą, posiadającą wyjątkowe relacje ze sobą oraz własną Ojczyzną.

ZHR - Świnoujska Drużyna wśród najlepszych w Polscefot. Organizator

13 Świnoujska Drużyna Wędrowników „Ptaki” im. Zawiszy Czarnego – Drużyna Niepodległej. Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj”

ZHR - Świnoujska Drużyna wśród najlepszych w Polscefot. Organizator

Hits: 10

Facebook Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.