Kolonia zuchowa 2021

Termin: 5 -11.07.2021

Miejsce: „Domu Na Skale” w Bielicach = http://dom-na-skale.com.pl/o-nas/

Komendant: phm. Katarzyna Chabros HR

Kwatermistrz: HO Bartosz Szymański

Gromady biorące udział w kolonii:

Nasze 22 ŚGZ i 3 ŚGZ

Koszt: 600 zł

Karty Kolonijne oddajemy do ………….. do drużynowych

Spotkanie dla rodziców

……………2021 godz. 18:00

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom (link zostanie podany przed spotkaniem).

 

Składki:

Aby pojechać na kolonię należy mieć opłacone składki do września 2021:

Składki na 2020 rok to 200 zł za rok

Składki na 2021 rok to 280 zł za rok

Do pobrania: 

Karta Kolonijna

Informator Kolonijny

Hits: 4