2008.10.20 – Decyzja ZHP dot. odznaki, zwolnienie z komisji

Chorągiew Zachodniopomorska
Związku Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Ziemi Wolińskiej                          Świnoujście 20.10.2008 r.
im. Marynarki Wojennej RP
w Świnoujściu

Rozkaz L. 8/2008

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.2. Informacje.
1.2.2 Informuję o decyzji komendy hufca z dnia 16.10.2008r. w sprawie projektu odznaki „Zasłu-żony Świnoujskiemu Harcerstwu” Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

2.     Hufiec
2.1.    Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Przemysława Chabrosa z pełnienia obowiązków członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
2.1.2. Zwalniam następujących druhów z pełnienia obowiązków członka Hufcowej Komisji Histo-rycznej:
– phm. Przemysław Chabros
– pwd Piotr Adamczyk

Mianowania  w komendzie hufca
2.2.1.Powołuję phm Roberta Otockiego w skład komendy hufca.

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję ćwika Macieja Zająca drużynowym 14 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Zawadz-kiego.
3.3.2. Zwalniam z pełnienia funkcji drużynowej 14 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Zawadzkiego phm. Agnieszkę Smolińską-Gałda HR.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Na wniosek drużynowego 40 WDH im. Arenda Dickmanna pochwały za zaangażowanie w pracę drużyny w czasie akcji letniej dh. ćwikowi Rafałowi Karpińskiemu

Czuwaj!

/-/ phm. Andrzej Boroznow

Załącznik nr 1 do rozkazu L.8/2008 z dnia 20.10.2008

Stanowisko Komendy Hufca z dnia 16.10.2008 r. w sprawie projektu odznaki „Zasłużony Świno-ujskiemu Harcerstwu”.

Komenda Hufca biorąc pod uwagę wszystkie argumenty “za i przeciw” jak również stanowisko środowiska ZHR wyrażone w cytowanym na wstępie “Zaproszeniu” oświadcza, iż wobec braku zgody na zrównoważenie roli obu organizacji w zapisach regulaminowych nie akceptuje pomysłu aby przedmiotowa Odznaka była wspólna dla środowisk ZHP i ZHR w Świnoujściu. Jednocześnie Komendant Hufca nie udziela nikomu spośród członków ZHP pełnomocnictwa do występowania w tej kwestii z powoływaniem się na to, iż reprezentuje świnoujskie środowisko ZHP.

Visits: 6

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.