29. ROCZNICA STANU WOJENNEGO

W obliczu kryzysu gospodarczego i wzrastającej roli “Solidarności”, generał Jaruzelski zdecydował się pod naciskiem ZSRR na rozwiązanie siłowe – 13 XII 1981 r. wprowadzony został w PRL stan wojenny, kilka tysięcy działaczy opozycyjnych internowano, strajki rozbijano przy pomocy wojska (10016 XII w kopalni “Wujek” zginęło 9 górników). Wielu działaczy opozycji i podziemnego ruchu związkowego skazano na karę więzienia, innych zmuszono do emigracji.

W tym Stanisław Czopowicz –

Instruktor harcerski, harcmistrz, (100m.in. zastępowy, drużynowy, wieloletni komendant Szczepu 208 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych w Hufcu ZHP Warszawa-Mokotów). Był też hufcowym hufca ZHP Konstancin-Jeziorna.

W latach 19801982 był przewodniczącym Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego jako Przewodniczący Rady Porozumienia KIHAM został internowany. W czerwcu 1982 władze ZHP zdelegalizowały Radę Porozumienia. Do 1984 roku kierował niejawną kontynuacją Porozumienia (100″Ruch Harcerski“, “Ruch Harcerski Rzeczypospolitej“), do 1986 uczestniczył w pracach kierownictwa. W latach 19831985 zarządzał działalnością wydawniczą “Ruchu” i centralnym wydawnictwem “Ruchu Harcerskiego”, a do 1986 ogólnopolskim kolportażem. Publikował w drugim obiegu.

Stan wojenny (100oficjalnie zakończony w lipcu 1983) nie rozwiązał polskich problemów. Gospodarka nadal nie mogła wyjść z kryzysu, opór społeczny przeciw władzy nie malał (100podsycały go kolejne pielgrzymki papieża Jana Pawła II – 1983, 1987 – i przyznanie przewodniczącemu “Solidarności” Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla – 1983). 
Wielu ludzi zostało zastraszonych a organizacje związkowe “Solidarności” znacznie osłabione. Jednakże działały one dalej nielegalnie pod kierunkiem Wałęsy, a szczególnym przejawem tej działalności było kilkaset wydawanych systematycznie periodyków i biuletynów. Działalność ta była w szerokim zakresie wspierana przez Kościół, który zachował silną pozycję społeczną.. Stan wojenny trwał formalnie 586 dni – zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Ale w potocznym odczuciu trwał aż do odzyskania niepodległości w 1989 roku.

Visits: 7

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.