40 lat temu KIHAM

W latach 70-tych w naszym szczepie pracował Młodzieżowy Krąg Instruktorski (MKI). W październiku 1981 roku na fali odnowy harcerskiej przekształcają się i powstaje Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzej Małkowskiego (KIHAM). Krąg pracował do IX 1986r. Jego kontynuacją był powstały w październiku 1986r Harcerski Krąg Seniorów który pracował do IX 1991 roku. W 2004 w ZHP powołano do życia Harcerski Krąg Seniorów “Kotwica” który przejął poczynania poprzednich kręgów, poza instruktorami ze szczepu którzy zostali w ZHP dołączyli harcerscy seniorzy z terenu miasta. Zaś w ZHR w szczepie w 2016 powołano Krąg Instruktorski “Sulima” będący syntezą wcześniejszych działań.

Pieczątka kręgu
Pieczątka kręgu nagłówkowa
Pieczątka
Dyplom ostatniej akcji kręgu – Rajd Jesienny 1986!

KIHAM – TO SIĘ ZACZĘŁO 40 LAT TEMU. We wrześniu 1980 roku w Warszawie powstał pierwszy Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM), miesiąc później – 26 października – ogólnopolskie Porozumienie Instruktorów, a już 22 listopada 1980 r. Porozumienie Kręgów Małkowskiego – bo tych Kręgów przybywało coraz więcej. Krótko po sierpniowych strajkach i założeniu NSZZ „Solidarność” powstał jeden z najważniejszych ruchów w historii harcerstwa, zwany czasem „harcerską Solidarnością”. KIHAM skupił i zorganizował szereg środowisk harcerskich w całej Polce, którym bliskie były tradycyjne harcerskie wartości i metody pracy. Środowisk, które przy tych wartościach trwały w PRL wbrew polityce ówczesnych komunistycznych władz ZHP i środowisk, które dzięki kontaktom z kręgami KIHAM wartości te przyjmowały. Porozumienie KIHAM rozpoczęło proces odrodzenia polskiego harcerstwa, proces, który po latach zaowocował powstaniem ZHR i umożliwił działanie kilku innych organizacji, a także wywołał daleko idące pozytywne zmiany w ZHP.

Odsłony: 29

Facebook Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.