73. Święto Szczepu [foto]

W miniony weekend w naszych szeregach miało miejsce wydarzenie jakim jest Święto Szczepu czyli 73. rocznicy powstania naszego środowiska – III Szczepu Harcerskiego “Słowianie” ZHR im. Zawiszy Czarnego czyli harcerstwa w Szkole Podstawowej nr 1.

Święto Szczepu to wydarzenie, które pozwala nam wrócić do historii Szczepu i działających w nim drużyn. Pierwsze wzmianki o działalności harcerzy w szkole datuje się na grudzień 1946 roku. Zauważalne jest, że w początkach naszego środowiska dh. Czesia Kupsówna założyła zastęp harcerek by następnie założyciel dh. Jerzy Kobylański, zebrał chłopców w drużynę, nawiązali mocno do tradycyjnego modelu harcerstwa.

ZHR - 73. rocznica powstania harcerstwa w SP 1fot. Organizator

Drużyna harcerek jak i harcerzy czyli ZHP końca lat 40-tych uznawane były za środowiska niechętne nowej władzy. Doprowadziło to do likwidacji harcerstwa w 1950 roku przez władze komunistyczne i utworzeniu Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej (później Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej) w Szkole Podstawowej nr 1 harcerstwo jednak nie traci swojej tradycyjnej formy i na ile to możliwe dzięki kierowniczce szkoły, a zarazem instruktorce harcerskiej Wilhelminie Ginter kontynuuje swoją pracę. Po odrodzeniu harcerstwa 1956 roku instruktorom harcerskim udaje się bardzo szybko przywrócić jego tradycyjną formę.

ZHR - 73. rocznica powstania harcerstwa w SP 1fot. Organizator

Z inicjatywy szkoły w 1960r szkoła samorzutnie powołuje szczep harcerski nie czekając na działania władz ZHP. We wrześniu 1964 Hufiec ZHP przyjmuje i powołuje III Szczep Harcerski “Słowianie”. W latach 80-tych “Słowianie” włączają się w odnowę uznającego przewodnią rolę PZPR – ZHP, harcerze zdobywają tradycyjne stopnie, składają przyrzeczenie “Mam szczerą wolę…, nie zaś na “wierność w sprawie socjalizmu”. W drużynach wędrownicy mieli dostęp do wydawnictw drugiego obiegu, biorą udział w wydarzeniach niezależnego harcerstwa na terenie Polski. Szczep organizuje samodzielne obozy i zimowiska. W roku 1989 część jego drużyn buduje nową niezależną od partii organizację ZHR.

Po latach chudych, gdzie pomiędzy rokiem 1996 a 2006, pozostaje ze szczepu kilku instruktorów oraz działający zastęp “Czarne Jastrzębie” następuje odrodzenie harcerstwa w Szkole Podstawowej nr 1. Środowisko odszukuje i odświeża kontakty z harcerzami od 1946r. Nasze święto szczepu nie jest tylko dniem wspomnień, podczas którego pielęgnuje się wyłącznie przeszłość. Każdego roku jest to okres podsumowania pracy i planów na przyszłość. Jest czas na podziękowanie wszystkim zaangażowanym w pracę naszego środowiska. Takim osobom wręczane są dyplomy uznania, goście zaś mają okazję do poznania środowiska i powiedzenia kilku słów.

ZHR - 73. rocznica powstania harcerstwa w SP 1fot. Organizator

Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest i wsparcie naszej harcerskiej społeczności, tym samym dziękowaliśmy tym co wsparli nas w tym roku.
Dzięki Państwa wsparciu, możliwa była realizacja naszych celów. W niedziele wszyscy uczestnicy Święta wyruszyli mszę św. w Kościele Garnizonowy. Zapraszamy za rok!

III Szczep Harcerski “Słowianie” ZHR im. Zawiszy Czarnego przy SP 1 w Świnoujściu

Odsłony: 9

Facebook Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.