Uwagi do prowadzenia próby na sprawność


PRZY PROWADZENIU PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ

1. Zapewnij harcerkom dostęp do książeczki sprawności.

2. Staraj si zawsze znaleźć czas, aby pomóc harcerce
wybrać sprawność i ułożyć zadania próby. Pamiętaj,
aby nie przepisywać wymagań regulaminu na kartę.
Każda próba powinna być osobno ułożona.

3. Staraj się, aby Twoje harcerki miały wyszyte na bieżąco
sprawności, pamiętaj o przyznawaniu ich rozkazem
i wpisywaniu do Książeczek Harcerskich.

4. Gromadź w biblioteczce ciekawe pozycje, które mogą
pomóc harcerkom w zdobyciu potrzebnej wiedzy, może
znajdzie się tam też miejsce dla literatury fachowej potrzebnej
do zdobywania sprawności specjalistycznych.

5. Pomyśl o formie wyróżnienia lub dodatkowych uprawnieniach
dla harcerek posiadających niektóre sprawności,
może to być przywilej noszenia proporca drużyny
dla MISTRZYNI MUSZTRY, czy dla PŁYWACZKI
możliwość kąpania się w głębszej części kąpieliska.

6. Ważne jest, aby tam gdzie to możliwe, harcerki zdobywały
uprawnienia państwowe – od najprostszych
jak karta rowerowa, poprzez bardziej zaawansowane
typu patenty żeglarskie czy odznaki turystyczne, po
specjalistyczne jak uprawnienia pilota wycieczek, organizatora
turystyki czy strażnika przyrody.

7. Korzystaj z pomocy specjalistów z danej dziedziny,
szczególnie w przypadku sprawności specjalistycznych.
Powinni oni oceniać wykonanie zadań.

8. Pamiętaj, że Twój przykład jest bardzo ważny. Ty też
zdobywaj nowe sprawności.

Facebook Comments

Dodaj komentarz


%d bloggers like this: