IV Rajd Małkowskich

Wszystkie jednostki szczepu wzięły w przygotowanym przez Koniczynki rajdzie Małkowskich.

Czas aby powrócił coroczny rajd pieszy Małkowskich, w ramach którego uczestniczą w marszu na orientacje, w grach i zabawach ruchowych, w biesiadzie przy ognisku. Rajd też kończy zimę w tym roku. Kiedyś rajdy przygotowały Koniczynki następnie przerodził się w Festiwal Małkowskich, który trwa do dziś w Szczecinie.

2008 – I Rajd Małkowskich

2009 – II Rajd Małkowskich

III Rajd Małkowskich

I Festiwal Rozśpiewani Małkowscy

Odsłony: 0

Facebook Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.