Namioty Wyklętych 2019 [foto]

W piątek, 1 marca, w III SH “Słowianie” odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”. Obchody Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” rozpoczęły się godzinie 8.00.Świnoujskie uroczystości związane z pamięcią o “Żołnierzach Wyklętych” odbyły się na Placu Słowiańskim, przed pomnikiem “Bohaterom Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Komendy Szczepu oraz jednostek III SH “Słowianie”. Sztandar szczepu oraz warta honorowa. W trakcie uroczystości odczytano “Apel Pamięci”. Delegacja ZHR, złożyła pod pomnikiem pamiątkowy wieniec. Uroczystość zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Na Placu Wolności zaprezentowano również wystawę okolicznościową pt. “Namioty Wyklętych”.  przygotowana przez nasz szczep. W sobotę odbyła się jej ponowna prezentacja oraz dwie gry harcerze i wędrownicy rywalizowali w grze umieszczonej w realiach po wojennych i próbowali ratować IV Zarząd WIN. Zuchy zaś zdobywały sprawność dziennikarza, tworząc gazetę o tym dniu


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony jest 1 marca na podstawie ustawy z 3 lutego 2011 roku. Jak zapisane zostało w ustawie, to święto państwowe ustanowione zostało w hołdzie “Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Ale wśród nich, a nawet częściej obok nich, działały rzesze HARCERZY WYKLĘTYCH. Tych którzy odważyli się stanąć przeciw sowieckiemu zniewoleniu. W okresie stalinizmu (lata 1949-1956) działało ok. 100 organizacji tzw. “drugiej konspiracji harcerskiej” w większości bez broni lub z nieliczną bronią przechowywaną na wypadek wybuchu III wojny ewentualnie używanej celem szkolenia. W większym stopniu pojawiały się cele wychowania patriotycznego, a nawet w wielu organizacjach oddziaływania na młodzież nie zrzeszoną i społeczeństwo. Powszechnie posługiwano się ulotkami i napisami na murach. Eksplozja powstawania nowych organizacji łączyła się z bezprawnym zlikwidowaniem ZHP w 1949 roku.

Niektóre harcerskie organizacje niepodległościowe z tego okresu poza działalnością niepodległościową prowadziły działalność harcerską. Przyjmowano harcerską strukturę organizacyjną z podziałem na zastępy, drużyny, hufce, a nawet sporadycznie do komendy chorągwi włącznie. Przeprowadzano biegi harcerskie w terenie na stopnie harcerskie, wydawano rozkazy, mianowano funkcyjnych, przyznawano stopnie harcerskie. Szkolono harcerzy w łączności, terenoznawstwie i samarytance.

Trudno ustalić pełną liczbę uczestników “drugiej konspiracji harcerskiej”, ale pewien obraz daje liczba 2997 harcerek i harcerzy uzyskana z akt sądowych i rejestrów skazanych.

Facebook Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.