Wzór sztandaru oparty jest na wzorze sztandaru ufundowanego w 1947 i 1965 roku, wg regulaminu sztandarowego ZHR oraz sztandarach wojskowych, jako nawiązanie do współpracy szkoły i szczepu z Marynarką Wojenną.

Sztandar składa się z płata, szarf, wstęgi, głowicy i drzewca. Płat sztandaru w kształcie kwadratu o boku 100 cm, oparty o barwy narodowe na bazie krzyża
kawalerskiego w awersie, zaś w rewersie o kolor niebieski wskazujący na połączenie z poprzednim sztandarem. Kolor odnosi się do chust pierwszej drużyny, która to wiązała go z Morzem Bałtyckim, nad którym położony jest szczep i szkoła, oraz MW RP będąca patronem szkoły. Czarne litery odnoszą się do obecnej barwy szczepu, którą są czarne chusty.


Na głównej stronie płata (awersie), symetrycznie w środku umieszczone jest Godło Państwowe – Srebrny Orzeł w złotej koronie. W górnej części awersu nad Godłem Państwowym umieszczony jest napis: „BÓG – HONOR – OJCZYZNA” jest to dewiza zaczerpnięta ze sztandarów wojskowych okresu II RP, natomiast w dolnej części pod Godłem RP napis: „CAŁYM ŻYCIEM” jest to dewiza z przyrzeczenia harcerskiego.
W rogach części awersu umieszczone cztery daty:
( lewy- góra) 1946 – początek harcerstwa w SP 1
( prawy- gór) 1964 – przejęcie szczepu do organizacji w SP 1
(lewy- dół) 1980 – powrót do tradycyjnego harcerstwa
( prawy- dół ) 2007 – odrodzenie szczepu nawiązującego do tradycji najlepszych harcerstwa 1946


Na odwrotnej stronie sztandaru (rewersie) symetrycznie umieszczony jest Krzyż Harcerski odpowiadający najwyższemu stopniu harcerza/ki Rzeczypospolitej Nad nazwa: „ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ”, natomiast pod wizerunkiem poziomo nazwę szczepu „III SZCZEP HARCERSKI
„SŁOWIANIE” im. ZAWISZY CZARNEGO W ŚWINOUJŚCIU”
Drzewiec sztandaru w górnej części zakończony jest głowicą – stylizowaną lilijką ZHR. W kolorze srebrnym z wytłoczoną w okręgu liczbą rzymską III (na jej wzorze została zaprojektowana głowica sztandaru ZHR)

Visits: 265

Facebook Comments