Szczep swoją obrzędowość opiera na zwyczajach pochodzących od trzech nurtów:

 1.  Plemion słowiańskich – początkowo z inspiracji Starej Baśni Kraszewskiego (Powieść poświęcono legendarnym początkom państwa polskiego (przed objęciem władzy przez pierwszego władcę Polan – Siemowita Piastowica). Akcja rozgrywa się w IX wieku, gdy miejsce księcia Popiela zajęła dynastia Piastów.) następnie jako drugi przyczynek była styczność z Czarną Trzynastką Krakowską która jako jedna z najstarszych drużyn w Polsce jasno definiowała Słowian jako początki historii, kultury Polskiej oczywisty sposób powiązany z przyrodą tj:

  1931 – pierwszy uroczysty jubileusz Trzynastki w 13. rocznicę założenia.
  Powstają drużyny wilcząt (zuchowe). Udział w Zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze (1-5 lipca). Po Zlocie drużyny zrywają z obrzędowością indiańską powszechną w kraju i zamiast niej zostaje wprowadzona słowiańska (obowiązuje do dziś – np. nazwy zastępów to nazwy plemion słowiańskich jak Polanie, Wiślanie, Pomorzanie itp.). Myślą przewodnią dh Stanka jest zaznajomienie harcerzy z historią, dorobkiem, kulturą pięknem kraju ojczystego.
  – zapis z kroniki drużyny:
  “Pamiętajcie, że do wielkich wyczynów dochodzi się nie frazesami, ale rzetelną i wytrwałą pracą.
  – Przyjmijcie te słowa od tego, który Trzynastkę Krakowską założył – J. Grzesiak – Praga, 4. VII. 1931”.

 2. Rycerstwo – Zawisza Czarny – jako następstwo plemion słowiańskich czyli rycerstwo – religijne, honorowe i męskie. Dodatkowo bohater pierwszej drużyny w środowisku. Dla wielu pokoleń Polaków rycerze a Zawisza Czarny w szczególności stał się jednym z ważniejszych bohaterów narodowych, przede wszystkim symbolem niewzruszonej odwagi, nadzwyczajnej słowności i lojalności. Słynne stało się powiedzenie: Na nim ci jako na Zawiszy, czyli Polegaj jak na Zawiszy, które weszło do Prawa Harcerskiego jako symbol solidności i niezawodności, do której dążą harcerze.

Historycznie pierwsze próby obrzędowości w latach 60-tych były podejmowane dla całego środowiska. Szczep nazywany był “Wilków Morskich” w swoich formach pracy (rejsy własnym katamaranem), barwami (jako barwę nadawano po chuście kołnierz żeglarski) itp. niestety utrudniony dostęp i zmiany kadrowe spowodowały że te próby obrzędowości szybko obumarły. Lecz nie wymarły, w postaci drużyn wodnych, obozów żeglarskich oraz elementów marynistycznych w szczepie lub ukrytych zwyczajów puszczańskich. Przyczyna związki harcerzy z morzem i wojskiem.
Drugie próby to nawiązywanie do Związku Polaków w Niemczech, w harcówkach pojawiło się Rodło, 5 prawd Polaków, cały szczep przybrał barwy biało-czerwone, ostatecznie w drugiej połowie lat 70-tych szczep pod wpływem książki “Stara Basń” przyjał obrzędowość Słowian. Lecz pewne elementy postały.

Views: 339

Facebook Comments