• Pod odśpiewaniu obrzędowych pieśni prowadzący wybiera i mianuje przy pomocy tlącego się drewienka z ogniska dwóch strażników ognia
  • Dla rozpalającego i dla strażnika ich wybór na tę funkcje to zaszczyt i wyróżnienie
  • Strażnik ognia ma za zadanie dbać, aby ognisko nie zgasło. Jego zadaniem jest dokładnie do ognia (nie wolno dorzucać) a w sytuacji wypadnięcia iskry z ogniska zadaniem strażnika jest ugaszenie tlącej się iskierki jednak nie można uczynić tego poprzez zdeptanie ognia. Strażnik podchodząc i odchodząc od ogniska ma obowiązek stanąć na baczność i za salutować. W takcie trwania ogniska nie siada w kręgu, nie wypowiada się. Jeśli jego uczestnictwo jest wymagane może w wyjątkowych sytuacjach zostać chwilowo zwolniony z funkcji przez prowadzącego
  • Każda osoba uczestnicząca w ognisku siedzi w kręgu. Niedopuszczalne jest, aby ktokolwiek siedział poza kręgiem, za plecami innej osoby
  • Nie należy wyciągać nóg w kierunku ognia. W sytuacji, gdy ktoś ma chorą nogę i nie może mieć jej zgiętej powinien starać się usiąść tak, aby noga nie była skierowana centralnie do ognia
  • Osoba dochodząca w trakcie ogniska do kręgu, która nie uczestniczyła w rozpalaniu powinna przynieść i dorzucić do ognia gałązkę (jest to jedyny przypadek, gdy do ognia nie dokłada strażnik)
  • Osoba, która uczestniczy w ognisku, ale musi, choć na moment oddalić się z kręgu powinna podejść do ognia i stanąć na baczność za salutować. Tak samo musi uczynić wracając na swoje miejsce
  • W chwili, gdy prowadzący powoli zaczyna kończyć ognisko śpiewana jest piosenka “jaki był ten dzień” jest to sygnał dla strażnika ognia, że od tej pory nie należy dokładać już do ogniska
  • Na zakończenie ogniska śpiewane są kolejno: “Już do odwrotu…” lub “Ogniska już dogasa blask”. W trakcie słów “…wstaje w wiara…” wstaje osoba pełniąca najwyższą funkcję a następnie wszyscy uczestnicy ogniska. Przy słowach “…braterski splećmy krąg…” prowadzący może splata krąg a następnie robią to wszyscy stojący w kręgu
  • Po zakończeniu ogniska zadaniem strażników jest dopilnowanie, aby ognisko zgasło – nie wolno zalewać go wodą, zadeptywać. Gdy ognisko dogasa strażnicy nogą lub powinni układają z popiołu bądź żarzących się węglików harcerską lilijkę

Zwyczaje przy ogniu jakim jest kominek wiele nie różnią się od tych przy ognisku. Nie ma oczywiście strażników ognia a do zadań osób rozpalających kominek należy również jego zgaszenie za pomocą paluszków (nie zdmuchuje się świeczek). Pozostałe zwyczaje i obrzędy są te same.

 

Visits: 1469

Facebook Comments