Ostatnia droga Pana Dariusza Sarnowskiego – KPH

W ostatnim tygodniu odbył się pogrzeb Pana Dariusza Sarnowskiego. Nasza delegacja (och. Maja i wyw. Mikołaj) złożyła znicze na jego grobie. Żegnali go też nasi byli harcerze.

Jest nam bardzo przykro z powodu jego śmierci. Pan Dariusz był przewodniczącym KPH (Koło Przyjaciół Harcerstwa). Bardzo dziękujemy mu za pełnioną funkcję u nas w szczepie. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH) to kręgi osób w jakiś sposób związanych z daną jednostką harcerską. Mogą to być pełnoletni krewni harcerzy należących do jednostki, byli harcerze lub po prostu przyjaciele drużyny. Kręgi KPH mają na celu wspieranie jednostek zarówno materialnie, merytorycznie jak i moralnie. Członkowie KPH wspierają drużyny, przy których działają, na przykład poprzez doradztwo oraz wsparcie jej działalności, współorganizowanie różnych wydarzeń, bezpłatne wykonywanie opinii, czy organizowanie okolicznościowych spotkań i uroczystości. Ważne jest również wsparcie finansowe jednostek, gdyż zazwyczaj budżety drużyn harcerskich są skromne. KPH organizuje akcje zarobkowe dla drużyny, zbiera składki członkowskie (przeznaczane na działalność koła lub drużyny) oraz pozyskuje ewentualnych sponsorów wspierających drużynę.

Views: 121

Facebook Comments

Jeden komentarz


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.