✽ SZPERACZ HISTORYCZNY

1. Poszerza swoją wiedzę ponad materiał
obowiązujący w szkole.
2. Wykona drzewo genealogiczne postaci
ważnej dla Polski, uzupełni je
w miarę możliwości wizerunkami.
3. Odwiedzi miejsce związane z historycznym wydarzeniem.
4. Na obozie, biwaku, wcieli się w jedną z postaci historycznych,
swoim zachowaniem, strojem oddając klimat
tamtych czasów.
5. W czasie zbiórki opowie historię związaną z jakimś
starym przedmiotem: kronika, proporzec, itp.
6. Przeczyta książkę o tematyce historycznej.

“Młodzież harcerska była pod tym względem dobrze przygotowana do walki o niepodległośc i stanęła do niej natychmiast, gdy zaistniała konieczność. Wstępowała do konspiracyjnych organizacji wojskowych bądź do powstałych 27 września 1939 r. Szarych Szeregów lub do Hufców Polskich. Były również drużyny, które nie związały się z żadną strukturą, a mimo to prowadziły dywersję i sabotaż, podobnie jak mnóstwo harcerzy działających w pojedynkę. “