Rozkaz Naczelnika Harcerzy ZHR L.01/10

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Naczelnik Harcerzy

Warszawa, 2010-01-22

L. 01/10

147 rocznica wybuchu Powstania styczniowego 1863 roku
Rok Idei Harcerskiej

Druhowie!

1. Główna Kwatera Harcerzy
1.1. Na wniosek Szefa Wydziału Zuchowego powołuję w skład Wydziału Zuchowego Głównej Kwatery Harcerzy, druhów:
– phm. Adam Drabik HR (100Chorągiew Łódzka),
– phm. Krzysztof Szaban HR (100Chorągiew Ziemi Opolskiej),
– ćwik Wojciech Nowakowski (100Chorągiew Mazowiecka).

1.2. Na wniosek Szefa Wydziału Harcerstwa Starszego Zatwierdzam Regulamin Kręgu Harcerstwa Starszego „Matrix”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Rozkazu.

2. Komisja Harcmistrzowska
2.1. Na wniosek Komisji Harcmistrzowskiej otwieram próbę na stopień harcmistrza druhom:
– phm. Andrzej Bonkowski (100Północno – Zachodnia Chorągiew Harcerzy) ,
opiekun próby: hm. Tomasz Maracewicz,
– phm. Przemysław Chabros (100Północno – Zachodnia Chorągiew Harcerzy),
opiekun próby: hm. Jacek Garbolinski,
– phm. Andrzejowi Jaworskiemu (100Mazowiecka Chorągiew Harcerzy),
opiekun próby: hm. Jarosław Błoniarz,
– phm. Rafał Rak (100Północno – Zachodnia Chorągiew Harcerzy),
opiekun próby: hm. Marek Kamecki.

3. Jednostki organizacyjne.
3.1. Na wniosek Komendanta Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy i za zgodą Szefa Centralnej Szkoły Instruktorskiej powołuję na nowa kadencję (100do stycznia 2012 r.) Szkołę Instruktorską Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy “Kuźnia” w składzie:
– hm. Krzysztof Frąckowiak HR;
– hm. Jacek Kurzępa HR;
– hm. Sławomir Kużaj HR;
– hm. Tomasz Nowacki HR;
– o. hm. Marcin Wrzos HR – wódz szkoły;
– phm. Szymon Fiedler HR – zastępca wodza szkoły;
– phm. Krzysztof Lis HR;
– phm. Wojciech Maciaczyk HR;
– phm. Mateusz Mayer HR;
– pwd. Tomasz Ceranek HR;
– pwd. Jakub Krajewski HO;
– pwd. Michał Szmaj HO;
– pwd. Jan Szmajs HO;
– pwd. Piotr Urbański HO;
i udzielam jej zgody na prowadzenie kursów podharcmistrzowskich.

3.2. Na wniosek Szefa Wydziału Harcerstwa Starszego mianuję na funkcję przewodniczącego Kręgu Harcerstwa Starszego „Matrix” pwd. Adama Przymusiałę (100Łódzka Chorągiew Harcerzy).

3.3. Na wniosek Szefa Wydziału Harcerstwa Starszego mianuję pwd. Pawła Kowalskiego HR (100Pomorska Chorągiew Harcerzy) komendantem V Forum Harcerstwa Starszego które odbędzie się w Łodzi w dniach 5-7 marca 2010 roku.

3.4. Na wniosek p.o. Komendanta Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy zwalniam z funkcji Przewodniczącego Komisji Instruktorskiej Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy hm. Andrzeja Karuta.

3.5. Na wniosek p.o. Komendanta Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy mianuję na funkcję Przewodniczącego Komisji Instruktorskiej Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy ks. hm. Tomasza Kościelnego, zaś na funkcję Sekretarza Komisji Instruktorskiej Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy mianuję ks. hm. Kazimierza Chudzickiego.

3.6. Z dniem 24.11.2009 roku, na wniosek p.o. Komendanta Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy zwalniam phm. Pawła Szulereckiego HR z funkcji hufcowego Szczecińskiego Hufca Harcerzy „Rój“, dziękując mu za pełnioną służbę.

3.7. Z dniem 24.11.2009 roku, na wniosek Zbiórki Wyborczej Szczecińskiego Hufca Harcerzy „Rój“ powierzam pełnienie obowiązków hufcowego Szczecińskiego Hufca Harcerzy „Rój“ pwd. Michałowi Górsiego HO. Jednocześnie zgodnie z §6, p. 6, lit. a) Regulaminu Hufca Harcerzy ZHR zobowiązuje druha pwd. Michała Górsiego HO do zdobycia stopnia podharcmistrza do dnia 16.01.2011 r.

4. Spis.
4.1. Spis instruktorski (100CESEI) – przypominam, że 10 stycznia 2010 minął termin wystawiania opinii przez przełożonych. Proszę tych instruktorów, którzy nie oddali kart spisowych o bezwłoczne ich wypełnienie pod adresem www.cesei.com.pl. Proszę przełożonych o wystawianie opinii na bieżąco.
4.2. Spis Jednostek (100Baobab) – proszę komendantów chorągwi o: nadzór nad procesem zaproszeń jednostek chorągwi do BAOBABA oraz o przesłanie meldunku do 28 stycznia 2010, że wszystkie jednostki chorągwi zostały zostały w BAOBABIE utworzone. Meldunek proszę wysłać do Komisarza Spisowego phm. Krzysztofa Lisa HR e-mail: kalis[at]com.pl. Przypominam, że spis jednostek kończy się 31 stycznia 2010.

5. Służba instruktorska.
5.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2008 i wpisuje na listę instruktorów z ważnością od dnia 22.02.2009 roku, druha:
– hm. Marcina Kapustę HR (100Małopolska Chorągiew Harcerzy),
przepraszam za opóźnienie w ogłoszeniu tej decyzji.

5.2. Przywracam do czynnej służby i wpisuję na listę instruktorów druha hm. Rafała Ryszkę, przydział służbowy w Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy i jednocześnie, na mocy porozumienia między ZHR i ZHP p.g.K, deleguje go do słuzby w Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju.

5.3. Przenoszę do rezerwy instruktorskiej druhów:
– hm. Henryka Grzywkę (100Świętokrzyskie Namiestnictwo Harcerzy),
– hm. Romana Jurczaka (100Podkarpacka Chorągiew Harcerzy),
– hm. Mariana Maja (100Podkarpacka Chorągiew Harcerzy),
– hm. Marka Zalotyńskiego (100Podkarpacka Chorągiew Harcerzy).

Czuwaj!

Z Waszej woli Wasz sługa

hm. Michał Sternicki
Naczelnik Harcerzy

 

Visits: 56

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.