Rozkaz L1./2010


Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

Krotoszyn, 07 lutego 2010 r.

Drużynowy

 

13 Świnoujskiej Drużyny Harcerzy
„Ptaki”

im. Zawiszy Czarnego

 

Świnoujski Związek Drużyn Harcerzy

III Szczep Harcerski „Słowianie”
im. Zawiszy Czarnego

 

 

 

Rozkaz  L.1/2010

 

Druhowie

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje

 

1.2. Zarządzenia i decyzje

1.2.1. Przydzielam do I Zastępu Harcerzy „Orły” Dh. Mł Daniela Starostą

1.2.2.

2. Drużyna

 

2.4. Przyjęcie nowego członka do Drużyny

2.4.1. Przyjmuję w skład drużyny Dh. Mł. Daniela Stasrostę

2.4.2.

5. Zamknięcia prób

5.2.  Zamknięcie próby, przyznanie sprawności

5.2.1. Przyznaję sprawność odkrywca Krotoszyna Dh. Mł. Danielowi Staroście

 

Czuwaj !

/ -/ Drużynowy 13 ŚDH „Ptaki” im. Zawiszy Czarnego

phm. Przemysław Chabros HR

Facebook Comments

Dodaj komentarz


%d bloggers like this: