Rozkaz L.20/10


Szczecin, 15 października 2010r.

Rozkaz L 20/10

1. Jednostki.

1.1 Przyjmuję sprawozdania z działalności za miniony rok harcerski 2009/2010 następującym jednostkom:
– III Szczepowi Harcerskiemu „Słowianie” im. Zawiszy Czarnego
– 31 Koszalińskiej Drużynie Harcerzy „Brownsea”
– 1 Koszalińskiej Drużynie Harcerzy „Zielona” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

1.2 Zatwierdzam nadesłany plan pracy na rok harcerski 2010/2011 następującym jednostkom:
– III Szczepowi Harcerskiemu „Słowianie” im. Zawiszy Czarnego
– 31 Koszalińskiej Drużynie Harcerzy „Brownsea”
– 1 Koszalińskiej Drużynie Harcerzy „Zielona” im. Marszałka

Czuwaj!
p.o. Komendanta Chorągwi
phm. Rafał Rak HR

PCHAMGOSAMGO!
NAD WYŻYNY!

Facebook Comments

Dodaj komentarz


%d bloggers like this: