Rozkaz L.2/10

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Północno-Zachodnia Chorągiew Harcerzy

Szczecin, 30 stycznia 2010r.

Rozkaz L 2/10

1. Wyjątki z rozkazów jednostek nadrzędnych.
1.1 Z rozkazu naczelnika L 4/09 z dnia 13 kwietnia 2009 roku
Na wniosek p.o. Komendanta Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza druhowi pwd. Pawłowi Szulereckiemu.

1.2 Z rozkazu naczelnika LS 12/09 z dnia 27 grudnia 2009 roku
Na podstawie Regulaminu Służby Instruktorskiej oraz Regulaminu Chorągwi, ze względu na otwartą próbę harcmistrzowską, udzielam uprawnień do decydowania w sprawach podległych sobie podharcmistrzów, w zakresie spisu instruktorskiego za 2009 rok phm. Rafałowi Rakowi.

1.3 Z rozkazu naczelnika L 1/10 z dnia 22 stycznia 2010 roku
1.3.1 Na wniosek Komisji Harcmistrzowskiej otwieram próbę na stopień harcmistrza druhom:
– phm. Artur Bonkowski, opiekun próby: hm. Tomasz Maracewicz,
– phm. Przemysław Chabros, opiekun próby: hm. Jacek Garbolinski,
– phm. Rafał Rak, opiekun próby: hm. Marek Kamecki.
1.3.2 Na wniosek p.o. Komendanta Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy zwalniam z funkcji Przewodniczącego Komisji Instruktorskiej Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy hm. Andrzeja Karuta.
1.3.3 Na wniosek p.o. Komendanta Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy mianuję na funkcję Przewodniczącego Komisji Instruktorskiej Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy ks. hm. Tomasza Kościelnego, zaś na funkcję Sekretarza Komisji Instruktorskiej Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy mianuję ks. hm. Kazimierza Chudzickiego.
1.3.4 Z dniem 24.11.2009 roku, na wniosek p.o. Komendanta Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy zwalniam pwd. Pawła Szulereckiego HO z funkcji hufcowego Szczecińskiego Hufca Harcerzy „Rój“, dziękując mu za pełnioną służbę.
1.3.5 Z dniem 24.11.2009 roku, na wniosek Zbiórki Wyborczej Szczecińskiego Hufca Harcerzy „Rój“ powierzam pełnienie obowiązków hufcowego Szczecińskiego Hufca Harcerzy „Rój“ pwd. Michałowi Górskiemu HO. Jednocześnie zgodnie z §6, p. 6, lit. a) Regulaminu Hufca Harcerzy ZHR zobowiązuje druha pwd. Michała Górskiego HO do zdobycia stopnia podharcmistrza do dnia 16.01.2011 r.

2. Stopnie.
2.1 Na wniosek Kapituły Stopni Harcerskich „Dęby” zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaję stopień Harcerza Rzeczypospolitej pwd. Pawłowi Szulereckiemu.

3. Instruktorzy.
3.1 Zaliczam służbę instruktorską w roku 2009 i wpisuję na listę instruktorów druhów:
– phm. Artura Bonkowskiego HR
– phm. Przemysława Chabrosa HR
– phm. Jacka Kowalskiego HR
– phm. Artura Mamysa HR
– phm. Andrzeja Smolińskiego HR
– phm. Zbigniewa Studnica HR
– phm. Pawła Zaborowskiego HR
– phm. Marka Wojdana HR

4. Inne.
4.1 Przepraszam wędrowników z 23 GDH „Tobruk” za brak dopisania punktów do gry wędrowniczej chorągwi za ostatni złaz wędrowniczy.
4.2 Przepraszam pwd. Jarosława Zamorskiego HR za umieszczenie jego godności w poprzednim rozkazie z nieodpowiednim stopniem.
4.3 W związku z nadmiernym wykorzystywaniem symbolu lilijki w dokumentach chorągwi wszelka korespondencja naszej chorągwi nie będzie już miała lilijki w tle (100prócz rozkazów).

Czuwaj!
p.o. Komendanta Chorągwi
(100-) phm. Rafał Rak HR

Visits: 10

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.