Zasady wypełniania tabeli rywalizacji dla zastępowych.

 

Data – Data zbiórki

Obecnych – Liczba osób obecnych na zbiórce (Zastępowy zapisuje dokładnie swoim notatniku)

Członków Zastępu – Liczba członków zastępu

Rajdy, zloty, biwaki itp. (bez nocek) – wypełniamy tak samo jak zbiórki

Obozy/Zimowiska – tak samo

 

 

Data – Data zdobycia

Kto? – Osoba która to osiągnęła

Sprawności – Ilość maksymalnie 30 na zastęp w miesiącu

Próba harcerza/harcerki – Wpisywane “1” gdy ktoś ją ukończy w tym miesiącu

Stopień – Wpisywane “1” gdy ktoś zdobędzie go w tym miesiącu

 

 

Zastęp może podjąć się inicjatywy każdego stopnia tylko raz w miesiącu.

I stopień – działanie na poziomie – zastępu lub z drugim zastępem

II stopień – działanie na poziomie – dla drużyny swojej lub innej

III stopień – działanie na poziomie – po za drużyną lub z kimś z poza harcerstwa

Publikacja w Internecie? – przypada 1 na jedną inicjatywę

 

 

Data – Data zapłacenia składek

Kto? – Imię i nazwisko osoby, która opłaciła składki

Jak? – “2” jeżeli składka została opłacona na rok z góry, “1” jeżeli składki są płacone na bieżąco. UZUPEŁNIAĆ CO MIESIĄC!

 

Data – Data Rady

Kto? – Jeżeli zastępowy wpisujemy “zas”, jeżeli osoba wyznaczona wpisujemy “wyz”, nieobecność “brak”

Notatnik – “1” jeżeli jest notatnik zastępowego, “2” jeżeli jest notatnik zastępowego z konspektem na następną zbiórkę, “3” jeżeli brak jest wpisów w notatniku zastępowego, “4” jeżeli nie ma notatnika zastępowego

Kronika – “1” jeżeli Kronika zastępu prowadzona jest na bieżąco (wpis na dany miesiąc), “2” jeżeli Kronika zastępu prowadzona na bieżąco (brak wpisu na dany miesiąc)

Konstytucja – Znajomość Konstytucji Szczepu, jeżeli znamy to wpisujemy “1”, jeżeli nie pole zostawimy puste

Plan Pracy – jeżeli mamy Plan Pracy zastępu wpisujemy “1”

Proporzec – “1”, jeżeli zastęp go posiada, jest na zbiórce Rady Drużyny i jest zadbany, “2” jeżeli zastęp go posiada, jest na zbiórce Rady Drużyny i nie jest zadbany, “3” jeżeli zastęp go nie posiada (nie dotyczy próbnych zastępów)

 

W zależności od zajętego miejsca punktacja dodawana jest do całości. Maksymalna ilość zdobytych punktów jest zależna od ilości zastępów które startują w turnieju. Jeśli w turnieju uczestniczy 12 zastępów, a Twój zastęp zajmie 4 miejsce to zdobywacie 9 punktów. Dlatego warto by w turnieju uczestniczyło jak najwięcej zastępów.

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 39

Facebook Comments