Tegoroczną rywalizację wędrowniczą jak i najlepszym wędrownikiem szczepu został ćwik Wojciech Farkas Branim, przyboczny z 13 Świnoujskiej Drużyny Wędrowników “Ptaki” im. Zawiszy Czarnego


REGULAMIN – Wielki Turniej Wędrowników – tutaj masz arkusz elektroniczny

Celem przeprowadzenia rywalizacji między wędrownikami jest wyłonienie najlepszego z nich w oparciu o konkurencje skupiające się na meritum pracy. Dane podawane powinny być konkretne i precyzyjne, nie powinny powodować dysproporcji między rywalizującymi tak, aby każdy z nich w każdej ich części składowej miał równe szanse. Rywalizacja ta ma być dodatkowym bodźcem do systematycznej pracy, rozwoju oraz integracji, dlatego szczególny nacisk został położony na: budowę systematyczności pracy na zbiórkach drużyny oraz zastępów;  jakość pracy i poziomu;  aktywność w życiu harcerskim i reprezentowanie drużyny na zewnątrz; kształtowanie odpowiednich postaw.”  ze wstępu do rywalizacji wędrowników 
sierpień 2005

Konkurencje wchodzące w skład rywalizacji:

By zaliczyć punkty trzeba uczestniczyć przynajmniej w 2/3 czasu przeznaczonego na trwanie danego zadania np.: jeżeli zbiórka trwa 2 godz. trzeba uczestniczyć w niej przynajmniej 1,5 h, jeżeli jest biwak i trwa 2 doby (48 h.) to trzeba uczestniczyć w nim przynajmniej 36 h. itp

 I. ZHR II. SŁUŻBA III. PRACA NAD SOBĄ IV. WYCZYN, HARC
Obecność – za osobę obecną na zbiórce uważamy wędrownika kompletnie umundurowanego, Aby uwzględnić różnice w ilości zbiórek każde nie stawienie się jest punktem minusowym, z wyłączeniem zbiórek alarmowych.

 

Jako uczestnik

a) Zbiórki Zastępu        -/+6 pkt

b) Zbiórki Drużyny        -/+4 pkt

c) Zbiórki Szczep, itp.   -/+4 pkt

d) Akcja HAL/HAZ       -/+20 pkt

e) Rajdy, zloty, itp.     -/+10 pkt

Jako współorganizator +2 pkt
Jako organizator +4 pkt

f) Składki
bieżący miesiąc +1 pkt,

rok +3 pkt

Tu nagradzamy pomysły realizowane przez wędrowników z własnej inicjatywy.  Są one nadawane w trzech filarach służby raz w miesiącu oceniane są one przyznawane punkty na podstawie podsumowania gdzie każdy może wyróżnić 3 rodzaje służby. Przykład: Mam pule 3 pkt. Jedną daje na pomoc w hospicjum, drugą pomoc w caritasie, trzecią na organizacje zbiórki na żołnierzy wykętych.

 

Punktujemy działania podjęte i wynikające ze służby harcerstwie (nie z nauki, polecenia rodziców itp.)
– służba Bogu

– służba bliźnim

– służba ojczyżnie

Za publikacje w Internecie jako news +1pkt.

Sprawności i stopnie zdobyte przez wędrowniczkę/ka.

 

Za każde zdobyte:

a)      sprawność zdobytą przez harcerza przyznajemy +5 punktów, ale sprawności max +30 pkt. w miesiącu

b)      próbę harcerza +10punkty,

c)       stopień +20 punktów

d)      próba wędrownicza +25 punktów

 

Harc – „Wyszukując harc bierz pod uwagę to, co jest twoją „słabą stroną”. Tchórz niech idzie sam do lasu, fajtłapa przygotuje salę na spotkanie świąteczne…”[1] + 10 pkt

Wyczyn – „to trzeci element fundamentu stanowiącego istotę metody wędrowniczej. Przykłady wyczynu mogą być najróżniejsze od tych czysto fizycznych, polegających na przełamaniu i przekroczeniu możliwości własnego ciała, aż do wyczynów polegających na rozwoju własnych zainteresowań i wyników intelektu. Jest to pełna paleta pomysłów, jakie tylko mogą przyjść do głowy”[2]  +10 pkt

 

Wyczyn – 3 płomieni (3 wyczyny lub harce) – 40 pkt

 Harc robią harcerze

Wyczyny robią wędrownicy

  1.            Umundurowanie – punkty są podliczane co miesiąc, procentowo w formie arkusza w formie pakietu  
    Joasia Przykładowa

Jej pakiet to 16 pozycji

Czyli 16 poz =  16 pkt

Antek Przykładowy

Jej pakiet to 7 pozycji

Czyli 7 poz = 7 pkt

1.        1.    Kapelusz/rogatywka + +
1.        2.     Krzyż / Lilijka + +
1.        3.     Mundur + +
1.        4.     Spódnica / spodnie + +
1.        5.     Pas + +
1.        6.     Chusta z pierścieniem + +
1.        7.     Getry + +
1.        8.     Wywijki +
1.        9.     Sznur +
1.        10.   Pagony +
1.        11.   Plakietki drużyny +
1.        12.   Plakietka szczepu +
1.        13.   Sprawności +
1.        14.   ZHRka +
1.        15.   Umundruowanie polowe +
1.        16.   Laska skautowa +

Mamy nadzieję, że powyższy pomysł spodoba się harcerzom i uatrakcyjni działalność w naszej drużynie. Życzymy wszystkim wytrwałości i powodzenia – Czuwaj!

[1] Skrypt Kursu Zastępowych ZHR – pwd Rafała Przybylskiego, „Drogowskazu Zastępowego” hm Michała Dobrzyńskiego oraz Konspektu Kursu Zastępowych hm Jolanty Dobrzyńskiej, dla potrzeb Kursu Zastępowych Łódzkiego Hufca Harcerek róża im. Sióstr Wocalewskich opracowała hm. Małgorzata Ruprecht HR – strona 10 pt Harc

[2] http://wedrownicy.zhr.pl/metodyka – Jakie są zasady fundamentalne metody wędrowniczej? – opis wydziału wędrowników ZHR

Visits: 308

Facebook Comments