Szczepowy Rozkaz  L.10/2020

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Świnoujście, 26 czerwca 2020 r.
Szczepowy
III Szczep Harcerski

„Słowianie” ZHR

im. Zawiszy Czarnego
w Świnoujściu

Okręg Północno-zachodni ZHR

Rozkaz L.10/2020

Druhny i druhowie

Wyjątki z rozkazu jednostki nadrzędnej:

Wyjątki z rozkazu L1/2020 z dn. 25.01.2020r. Komendanta Północno-zachodniej Chorągwi Harcerzy:

 1. Komisja Instruktorska Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy

3.2 Na wniosek komisji instruktorskiej zamykam próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień

podharcmistrza Marcinowi Królikowskiemu.

 1. Kapituła Harcerza Rzeczypospolitej Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy

4.1 Na wniosek kapituły zamykam próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień Harcerza

Rzeczypospolitej pwd. Marcinowi Królikowskiemu.

p.o. Komendanta Chorągwi

phm. Artur Bonkowski HR

Wyjątki z rozkazu L2/2020 z dn. 22.02.2020r. Naczelnika Harcerzy :

 1. Sprawy instruktorskie

2.1 Na wniosek komendanta Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy powołuję Komisję Instruktorską

Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy w składzie:

– hm. Przemysław Chabros

hm. Michał Markowicz HR

Naczelnik Harcerzy

Wyjątki z rozkazu L2/2020 z dn. 7.03.2020r. Komendanta Północno-zachodniej Chorągwi Harcerzy:

 1. Kapituła Harcerza Rzeczypospolitej.

3.1 Powołuję Chorągwianą Kapitułę Harcerza Rzeczypospolitej w składzie:

– hm. Przemysław Chabros

Komendant Chorągwi

hm. Mateusz Wojciechowski HR

Wyjątki z rozkazu L3/2020 z dn. 31.03.2020r. Komendanta Północno-zachodniej Chorągwi Harcerzy:

 1. Instruktorzy

2.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2019 i wpisuję na listę instruktorów czynnych druhów:

– phm. Marcin Królikowski HR

– pwd. Michał Sarnowski HO

Komendant Chorągwi

hm. Mateusz Wojciechowski HR

Wyjątki z rozkazu L4/2020 z dn. 3.05.2020r. Komendanta Północno-zachodniej Chorągwi Harcerzy:

 1. Sprawy różne

2.1 Dziękuję wszystkim instruktorom zaangażowanym w pracę Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR:
hm. Przemysławowi Chabrosowi

phm. Marcinowi Królikowskiemu

2.2. Udzielam pochwały za zaangażowanie w służbę w Pogotowiu Harcerek i Harcerzy ZHR:

ćw. Miłoszowi Kuwikowi

wyw. Wojciechowi Januszewskiemu

Komendant Chorągwi

hm. Mateusz Wojciechowski HR

 1. Uchwały, zarządzenia, decyzje

1.1. Uchwały Rady Szczepu

1.1.1. Uchwałą Rady Szczepu przyznaję za ukończenie kursu zastępowych Arkona XIII, przyznaję dyplom i polecam

przyznać sprawność druhom:

 • mł. Kuba Rudziński – 13 ŚDW „Ptaki”

 • mł. Mikołaj Januszewski – V ŚDH „Patria”

1.1.2. Uchwałą Rady Szczepu przyznaję za ukończenie kursu przybocznych Sulima V, przyznaję dyplom i polecam

przyznać odznakę druhom:

 • ćwik Wojciech Januszewski – 13 ŚDW „Ptaki”

 • ćwik Nikodem Kendziur – 13 ŚDW „Ptaki”

1.2. Zarządzenia i decyzje

1.2.1. Powierzam pełnienie obowiązków kwatermistrza szczepu phm. Marcinowi Królikowskiemu

1.2.2. Powierzam pełnienie obowiązków kapelana szczepu – duszpasterzowi mł. Krzysztofowi Kulińskiemu

1.2.3. Powierzam pełnienie obowiązków przybocznej radzie szczepu w 27 ŚDH „Rzepichy” – trop. Wiktorię Szendzielak

1.3. Komunikaty

1.3.1. Informuję że warsztaty Sulima IV zaliczyli na 228 wymagane na zaliczenie

 • ćwik Wojtek Januszewski 207 pkt,

 • ćwik Nikodem Kendziur 198 pkt,

1.3.2. Informuję że w dniu 20 czerwca br. odbył się biegi na stopnie. Podaję do wiadomości wyniku biegu na stopień

 1. wilczki – młodzik
 • Cyprian Zakrocki – bieg nie ukończony
 1. wojownicy – wywiadowca maksymalna liczba punktów do zdobycia 32 do zaliczenia 21
 • Kuba Rudziński – 26 pkt – bieg zaliczony

 • Szymon Januszewski – 27 pkt – bieg zaliczony

 • Marcel Bachryj – 22,5 pkt – bieg zaliczony

 • Miłosz Jordan – 22 pkt – bieg zaliczony

 • Mikołaj Januszewski – 25 pkt – bieg zaliczony

 1. wodzowie – ćwik / samarytanka maksymalna liczba punktów do zdobycia 79 do zaliczenia 50
 • Wojciech Januszewski – 71 pkt – bieg zaliczony

 • Nikodem Kendziur – 68 pkt – bieg zaliczony

 • Wiktoria Szendzielak – bieg nie ukończony

 • Julia Kowalska – bieg nie ukończony

 • Krzysztof Kuliński –bieg nie ukończony

1.3.3. Informuję w dniu 19 czerwca br. przyrzeczenie harcerskie złożył Szymon Januszewski – 13 ŚDW Ptaki

 1. Szczep

2.1. Powołanie w skład Rady Szczepu

2.1.1. Powołuję w skład rady szczepu mł. Jakuba Rudzińskiego – 13 ŚDW „Ptaki”

2.1.2. Powołuję w skład rady szczepu trop. Wiktorię Szendzielak – 13 ŚDW „Koniczynki”

2.2. Zwolnienie ze składu Rady Szczepu

2.2.1.

2.2.2.

2.3. Mianowania

2.3.1. Mianuję na chorążego szczepu i starszego bractwa sztandarowego ćwika Nikodema Kendziur,

2.3.2. Mianuję na funkcję gospodarza harcówki szczepu mł. Jakuba Rudzińskiego

2.3.3. Mianuję na funkcję gospodarza harcówki wędrowników ćwika Wojtka Januszewskiego

2.4. Zwolnienia

2.4.1. Zwalniam z funkcji na chorążego szczepu i starszego bractwa sztandarowego ćwika Bartosza Ćwika dziękując mu za dotychczasową i ofiarną służbę. Twoja służba zapisze się w historii.

2.4.2.

2.5. Przyjęcie nowej jednostki do Szczepu

2.5.1.

2.5.2.

2.6. Skreślenie z listy jednostek Szczepu Drużyny

2.6.1.

2.6.2.

2.7. Powołanie Agend, Sztabów, Komend Kursów, inne.

2.7.1.

2.7.2.

2.8. Rozwiązanie Agend, Sztabów, Komend Kursów, inne.

2.8.1. Rozwiązuję komendę kursu przybocznych Sulima V

2.8.2. Zwalniam z kursu Sulima V ze względów na absencję:

 • wyw. Błażeja Ogonowskiego

2.8.3. Rozwiązuję komendę kursu zastępowych Arkona XIII

 1. Drużyny, inne jednostki

3.1. Powoływanie nowych jednostek

3.1.1.

3.1.2.

3.2. Rozwiązywanie jednostek

3.2.1.

3.2.2.

3.3. Przyjęcie instruktorów do szczepu.

3.3.1.

3.4. Zwolnienie instruktorów z grona instruktorów szczepu.

3.4.1.

3.5. Zmiany organizacyjne, przeniesienia.

3.5.1. Przydzielam do V ŚDH „Patria” – ćwika Nikodema Kendziur i powierzam funkcję młodszego przybocznego

3.5.2. Przenoszę w osadzie harcerek

 • zuchenkę wtajemniczoną Martyna Maksymowicz

 1. Nagrody

6.1. Pochwały

6.1.1. Udzielam pochwały wszystkim członkom świnoujskiego Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR za pomoc w walce z COVID-19

6.2. Wyróżnienia

6.2.1.

6.3. Nagrody

6.3.1. Przyznaję nagrodę materialną druhom którzy ukończyli kurs Sulima i Arkona.

 1. Kary organizacyjne

7.1. Upomnienia

7.1.1.

7.2. Nagany

7.2.1.

7.3. Wykluczenie

7.3.1.

7.4. Inne

7.4.1.

 1. Sprawy różne

8.1.1. Rozpoczynamy we wrześniu Nowy Rok Harcerski, rok 74. Rok 2021 jest jubileuszem naszego 75-leniego harcerstwa. Czas leci nie ubłaganie, to czas podsumowań i nowych wyzwań, to nowe stopnie, sprawności, chusty, naramienniki wędrownicze i podkładki instruktorskie. To też zmiany kadrowe, świętujmy jak na 75 letnie środowiskao

Hits: 16

Facebook Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.