Miejsce: Szkoła podstawowa nr 9 w Świnoujście-Przytór
Termin: 2023-12-01 – 2023-12-03

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do 30.11.2023 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na końcu wiadomości.
Warunkiem wstępnego zakwalifikowania jest wpłata składki programowej w ciągu 24h od chwili wysłania zgłoszenia.

Kolejność czynności przy zgłaszaniu:

  1. Przeczytaj całość informacji na tej stronie.
  2. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy, jeżeli spełniasz warunki uczestnictwa
  3. Niezwłocznie wyślij składkę programową.

Uczestnicy:

Na szkolenie pierwszej pomocy przyjmowane są według poniższych priorytetów:

  • a) pełnoletni członkowie ZHR w wieku +12 lat (Dla tych osób jest kurs w formie weekendowej ) ,
  • b) osoby nie będące w ZHR

Osoby wysyłające zgłoszenie MUSZĄ MIEĆ PODPISANĄ ZGODĘ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH !!!!

Koszt:

Kurs PP z noclegami dla członków ZHR powyżej 12 lat to 55 zł, Osoby nie będące w ZHR płacą 60 zł
Składkę należy wpłacić zaraz po zgłoszeniu, na podane niżej dane.
Odbiorca: PKO BP S.A. NR 94 1020 1026 0000 1102 0475 2384 TYTUŁ: składka programowa, IMIĘ I NAZWISKO, DRUŻYNA, Kurs pp 
Organizacja: instruktorzy pierwszej pomocy, ratownicy

Kadra:

Instruktor PP Ratownik Marcin Wierzchowski HO nr telefonu: 501855958

Nocleg:

Kurs dla osób w wieku 12+ zaczyna się w szkole w Przytorze o godzinie 18 natomiast kończy w niedzielę w szkole o 15.
W salach szkolnych. Wymagany jest śpiwór i karimata.

Wyżywienie:

Zapewniamy obiad w ciągu dnia. Śniadania i kolacje w we własnym zakresie

Umundurowanie:

Członkowie ZHR biorą pełne umundurowanie.

Ekwipunek 12+:

  • – buty na zmianę typu sportowego
  • – ubrania (w tym sportowe, w których będziecie mogli ćwiczyć podczas warsztatów)
  • – Wyżywienie na śniadania i kolacje
  • – Ubranie do ubrudzenia i ewentualnego zniszczenia
  • – Menażka/ miska

Certyfikat:

Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu

Kontakt

Mail: marcin.wierzchowski@zhr.pl


Visits: 159

Miejsce: Szkoła podstawowa nr 1 w Świnoujściu
Termin: 2023-11-03 – 2022-11-05
Zgłoszenia:
Zgłoszenia do 01.11.2023 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na końcu wiadomości.
Warunkiem wstępnego zakwalifikowania jest wpłata składki programowej w ciągu 24h od chwili wysłania zgłoszenia.
Kolejność czynności przy zgłaszaniu:
1. Przeczytaj całość informacji na tej stronie.
2. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy, jeżeli spełniasz warunki uczestnictwa
3. Niezwłocznie wyślij składkę programową.
Uczestnicy:
Na szkolenie pierwszej pomocy przyjmowane są według poniższych priorytetów:
a) pełnoletni członkowie ZHR w wieku +12 lat (Dla tych osób jest kurs w formie weekendowej ) ,
b) Członkowie ZHR do 12 Lat  (Dla tych osób jest kurs w formie 1 dniowej ),
c) osoby nie będące w ZHR (Dla tych osób również jest kurs 1 dniowy )
Osoby wysyłające zgłoszenie MUSZĄ MIEĆ PODPISANĄ ZGODĘ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH !!!!
Koszt:
Kurs PP z noclegami dla członków ZHR powyżej 12 lat to 40 zł, Kurs dla członków ZHR mających poniżej 12 lat to koszt 20 zł,  Osoby nie będące w ZHR płacą 30 zł za 1 dniowy kurs
Składkę należy wpłacić zaraz po zgłoszeniu, na podane niżej dane.
Odbiorca: PKO BP S.A. NR 94 1020 1026 0000 1102 0475 2384 TYTUŁ: Kurs pp, IMIĘ I NAZWISKO, DRUŻYNA TYTUŁ WPŁATY
Organizacja: Komenda instruktorzy pierwszej pomocy, ratownicy
Kadra:
Instruktor PP Ratownik Marcin Wierzchowski HO nr telefonu: 501855958
Kurs dla osób w wieku 12+ zaczyna się w szkole w Przytorze o godzinie 10 natomiast kończy w niedzielę w SP 1 w Świnoujściu. Kurs dla osób poniżej 12 lat i nie członków ZHR zaczyna się w sobotę o 9:00 w szkole podstawowej nr 1 w Świnoujściu oraz kończy w SP1 o 17:00.
Nocleg:
W salach szkolnych. Wymagany jest śpiwór i karimata.
Wyżywienie:
Zapewniamy obiad w ciągu dnia. Śniadania i kolacje w we własnym zakresie
Umundurowanie:
Członkowie ZHR biorą pełne umundurowanie.
Ekwipunek do lat 12: Wygodne ubranie miska i sztućce
Ekwipunek 12+:
– buty na zmianę typu sportowego
– ubrania (w tym sportowe, w których będziecie mogli ćwiczyć podczas warsztatów).
– Wyżywienie na śniadania i kolacje.
– Ubranie do ubrudzenia i ewentualnego zniszczenia      – Menażka/ miska
Certyfikat:
Po zaliczeniu kursu (obowiązkowe uczestnictwo we wszystkich zajęciach) i zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu
Mail: Marcin.wierzchowski@zhr.pl

 

Zgoda rodziców ucznia na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez HOPR ZHR innych niż obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego syna/córki* ………………………………………………..……………………

(imię, nazwisko ucznia)

ucznia/uczennicy* kl. ……….…. na udział w zajęciach …………………………………………………………………………………………………………,

(nazwa zajęć)

które będą się odbywać w budynku szkoły w ……………………………………………….., w godzinach: …………………………………                                                                                                                                                                                                              (dzień tygodnia)

…………………………………………………………..………………………………

podpis rodzica (opiekuna prawnego) ucznia

Visits: 246

Za nami XXII Harcerska Służba Lednica! W tym roku po raz kolejny liczba uczestników pobiła rekord, gdyż wydarzenie zgromadziło ponad 1100 harcerek i harcerzy z różnych stron kraju, gdzie znalazł się nasz wędrownik, przyboczny Patrii i w końcu szef sekcji HOPR w naszym szczepie ćwik Bartosz ĆWIK (na zdjęciu po prawej).

 

Tegoroczne hasło szczególnie mocno wpisało się w ideę HSL. „Jestem”, określające tożsamość każdego człowieka z osobna, w szczególnie piękny sposób wyraża się poprzez służbę pełnioną wobec bliźniego. Wiąże się ono również z podejmowanym w tym roku przez drużyny wyzwaniem zdobywania miana Drużyny Niepodległej, ponieważ temat 100-lecia odzyskania niepodległości także zaznaczył swoje istotne miejsce w czasie lednickiego spotkania m.in. w czasie Procesji Orłów oraz w ramach pakietu uczestnika, w którym znalazła się flaga Polski – przekazana dla pielgrzymów przez Prezydenta RP.

Harcerki i harcerze swoją służbę oficjalnie rozpoczęli apelem w sobotę rano i pełnili ją na Polach aż do końca spotkania, gdy to jako ostatni przeszli przez Bramę Rybę. Jak co roku służba wiązała się z niezwykłą atmosferą i radością bijącą od wszystkich uczestników, którzy poza pełnieniem służby mieli możliwość skorzystania z odbywających się na terenie podobozu warsztatów i modlitwy w kaplicy z Najświętszym Sakramentem. Podczas tegorocznego wydarzenia po raz pierwszy dla harcerek i harcerzy przygotowany został osobny sektor, w którym przebywali oni w czasie uczestniczenia w wydarzeniach przewidzianych w programie dla pielgrzymów.

Podczas swojej wizyty na Polach Lednickich podobóz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej odwiedził Prezydent RP Andrzej Duda, który podziękował wszystkim uczestnikom za ich wkład i zaangażowanie w tworzenie Lednicy od samych jej początków.

Harcerska Służba Lednica od lat niezmiennie gromadzi ogromną grupę harcerek i harcerzy. Ponadto zainteresowanie nią ciągle wzrasta, co odzwierciedla się w stale rosnącej liczbie zgromadzonych osób. Jest to najważniejsze i największe wydarzenie tego typu w ciągu roku harcerskiego, które w wyjątkowy sposób odzwierciedla ideę harcerskiej służby, a także przyjaźni i braterstwa.

HSL ZHR na fb

Wydarzenie: HSL ZHR 2019

Visits: 153

Nasza delegacja w sile 6 osób pojechała na zjazd okręgu.

Odbył się Zjazd Okręgu Północno-zachodniego ZHR oraz Okręgowa Konferencja Wyborcza. Pierwsze wydarzenie służy wybraniu władz do Zarządu Okręgu oraz Komisji Rewizyjnej, a drugie natomiast wybraniu delegatów na Zjazd ZHR.

W obszernej sali wykładowej Floating Arena zgromadziło się ponad 40 instruktorek i instruktorów z całego pomorza zachodniego i nie tylko. Młodzi i starzy, duzi i mali, wszyscy zainteresowani tym, by rzetelnie wybrać na dwuletnią kadencję władze swojego okręgu oraz przedstawicieli obu chorągwi na uroczysty Zjazd Związku. Po blisko ośmiu godzinach obrad, dyskusji, podsumowań, ciężkich wymian zdań i argumentów poznaliśmy nowe władze na lata 2018-2020:

Członkami Zarządu zostali:
hm. Marek Wojdan
phm. Paweł Zaborowski

Do Warszawy na Zjazd ZHR pojedzie 7 delegatów.

Odbyła się też zbiórka sprawozdawczo-wyborcza instruktorów Północno-zachodniej Chorągwi Harcerzy. Przedmiotem zbiórki było podsumowanie minionej kadencji i wybór nowego komendanta chorągwi oraz członków Komisji Instruktorskiej.

Instruktorzy zebrani spotkali się w piątek na lasertagu w Szczecinie. Po nim w sobotę zjazd okręgu i zbiórka przeniosła się do siedziby okręgu na felczaka. Tam, ustępujący komendant chorągwi wraz ze swoimi zastępcami podsumował rok pracy, a szczególną dyskusję przykuł temat problemów z jakimi musi dzisiaj mierzyć się nasza chorągiew.

Po uzyskaniu absolutorium, phm. Artur Bonkowski przedstawił plan działania na kolejny rok, po czym został jednogłośnie wybrany na kolejną kadencję.

Harcerki też wybierały. Po dwóch latach prowadzenia naszej chorągwi phm. Wioletta Górska przekazała funkcję komendantki phm. Angelice Kornaś. Angelice życzymy sił i energii w budowaniu zespołu!

 

Visits: 116