Wycieczka Ptaków do Polic

W sobotę trzynastego, “Ptaki” pojechały landryną do fabryki paliw syntetycznych w Policach. Nazywała się Hydrierwerke Pölitz – Aktiengesellschaft oraz była jedną z największych niemieckich fabryk w Europie.

Produkowała ona benzynę syntetyczną z węgla, co było drogim, lecz korzystnym przedsięwzięciem. Jednak by ten proces mógł zachodzić, potrzeba było wielu, wielkich budynków, maszyn oraz inwestycji finansowych. Niestety podczas wojny fabryka uległa znacznym zniszczeniom, swojego też dołożyli Rosjanie, grabiąc to co zostało. Kropkę nad i postawiło wojska PRL-owskie, które wyburzyło dużą część fabryki, w tym 3 pozostałe kominy.

Wycieczkę wędrownicy zaczęli od zwiedzenie pozostałości po kominie oraz wjeździe na teren fabryki. Później zobaczyli pozostałości po elektrowni i młyn węglowy. By się ochłodzić (na dworze było aż 30 stopni!) zeszli do podziemnych “salonów wypoczynkowych”. Jako ostatnią przewidzianą budowlę, zobaczyli wielki zbiornik na benzynę. O wszystkich obiektach opowiadał pan przewodnik, który zdradził nam jeszcze pod koniec możliwe miejsca gdzie mogą być nieodkryte podziemia bądź tunele. Naszym wyjedzie brali udział też ks. Krzysztof oraz nowy druh tata.

I nie bylibyśmy sobą jakbyśmy nie znaleźli odpowiedzi na pytania, które nie znał przewodnik część podał już w samochodzie Wojtek a poniżej macie resztę:

  1. W Hydrierwerke Pölitz podczas 5 lat trwania wojny pracowało 30 tys. niewolników. 13 tysięcy zmarło z wycieńczenia, ciężkiej pracy, chorób, braku opieki lekarskiej lub zostało zamordowanych.
  2. Po za ‘wskazywanymi filmiami obózw koncetyrtacyjnych był jeszcze
    • SS Bremerhaven – statek handlowy zamieniony na pływający obóz mając na pokładzie 3270 osób; Pierwszą ofiarą na SS Bremerhaven był Stanisław Wasilewski z miejscowości Zgierz, który nie rozumiejąc wydanego mu w języku niemieckim rozkazu, zaczął być bity przez swych oprawców i chcąc tego uniknąć, wyskoczył za burtę statku. Wachmani widząc to, zaczęli strzelać do mężczyzny, który został kilkakrotnie trafiony i utonął.
    • Tobruklager (od 1944 r. – Jasenitzlager) – jeden z większych obozów (w 1944 – 9 tysięcy osób) istniejący od 1943 do lutego 1945. Przeznaczony dla robotników z krajów zachodnich, Czechów, Niemców i Włochów;
    • Pommernlager – przeznaczony dla Polaków i jeńców wojennych. Istniał od 1940 do 24 marca 1945;
  3. Wykorzystano ją w filmie „Na srebrnym globie” A. Żuławskiego, w którym „zagrała” rolę kosmodromu Jacka

Odsłony: 2

Facebook Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.