Zakończone biegi

W drużynie, w której prawidłowo działa system zdobywania stopni do biegu harcerskiego (próby końcowej) dopuszczani są tylko ci harcerze, którzy zdobyli całą wiedzę i wszystkie umiejętności przewidziane wymaganiami (posiadają wszystkie potwierdzenia w karcie zdobywania stopnia) oraz zaliczyli próbę na stopień (prawidłowo wykonali wszelkie zadania wyznaczone przez drużynowego). W biegu harcerskim nie ma więc potrzeby sprawdzać całej wymaganej wiedzy i umiejętności. Przyjmujemy, że potwierdzenia uzyskane w karcie zdobywania stopnia są wystarczającym dowodem opanowania tych umiejętności. – Azymut

W sobotę 17 czerwca wyprawa po awans,
Krąg wilczków przewodzi Bartek i Nikodem
Krąg wojowników przewodzi Wojtek
Krąg wodzów przewodzi Krzysiek
Było ratowanie życia, gotowanie, jazda samochodem, służenie do mszy i różne zdania. Bieg trwał dwa dni i był na rowerach, samochodem, pieszo, promem i bylo fajnie.
trasa
Wilczki poszły jako tako. Wojownicy 100% przeszli zaś wodzowie zdali bardzo dobrze. Czekamy jeszcze na biegi żeńskich wodzów – good look!
z błękitnym niebem 🙂

Hits: 0

Facebook Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.