Harcerskie Wypominki

Miesiąc listopad jest szczególnym czasem modlitwy za zmarłych. Nawiedzamy groby, modlimy się, ofiarowujemy odpusty, wspominamy…

„Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. św. Jan Paweł II

Modląc się za zmarłych pomagamy im w tym, żeby byli szczęśliwi i to na zawsze. A przy okazji wypełniamy 3 punkt Prawa Harcerskiego, w jego drugiej części: Harcerz/harcerka (…) niesie pomoc bliźnim.

Tak – zmarli są naszymi bliźnimi i ci, którzy nie są jeszcze w niebie, potrzebują naszej pomocy. W tym gronie oczekujących są pewno i nasi harcerscy przyjaciele, z którymi siadaliśmy do wspólnego ogniska, dyskutowaliśmy o przyszłości naszej Ojczyzny, czy przeżywaliśmy kolejną zbiórkę, wyprawę, przygodę.

1 listopada Kapelan Naczelny ZHR odprawi Mszą Świętą za wszystkich poleconych w wypominkach.

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAJMY ŚP. :

Czuwajmy!

I módlmy się za tych, których już między nami już nie ma.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Visits: 44

Facebook Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.