Rywalizacja zastępów, które w danym roku wygrały:

2023 – XVIII

2022 – XVII

2021 – XVI – II Zastęp Harcerzy “Ignis

2020 – Czas pandemii rywalizacja mimo prób nie odbywała się

2019 – XV – I Zastęp Harcerzy “Orły” – 13 ŚDW “Ptaki”

2018 – XIV – V Zastęp Harcerek “Dobrawy” z 27 ŚDHek „Rzepichy”

2017 – XIII – V Zastęp Harcerek „Dobrawy” z 27 ŚDHek „Rzepichy”

2016 – XII –II Zastęp Harcerek „Wiewiórki” z 3 ŚDHek „Połabianki”

2015 – XI – III Zastęp Harcerzy „Terra” z V ŚDHy „Patria”

2014 – X – VI próbny Zastęp  Harcerek „Wrzosy” z 3 ŚDHek „Połabianki”

2013 –IX – I Zastęp Harcerzy „Aeris” z V ŚDHy „Patria”

2012 – VIII – VI ZHek „Rusałki” z 27 ŚDHek „Rzepichy”

2011 – VII –  IV Zastęp Harcerzy „Aqua” z V ŚDHy „Patria”

2010 – VI – I Zastęp Harcerek „Healianthus” z 13 ŚDW „Koniczynek”

2009 – V – I Zastęp Harcerzy „Orły” z 13 ŚDW „Ptaki”

2008 – IV  –  IV Zastęp Harcerek „Aqua” z 27 ŚDHek ”Rzepichy”

2007 – III – VI Zastęp Harcerzy „Terra” z V ŚDHy „Patria”

2006 – I – II Zastęp Harcerzy „Ignis” z V ŚDHy „Patria”

2005 – I – I Zastęp Harcerzy „Świrnięte kłuliki” z V ŚDHy „Ptaria”

 


REGULAMIN  – RYWALIZACJA HARCERSKA

 1.  Obecność

Za osobę obecną na zbiórce uważamy harcerza kompletnie umundurowanego, tzn. posiadającego regulaminowe nakrycie głowy, chustę, pas, mundur lub mundur polowy oraz osobę, która nie może jeszcze nosić munduru. Aby uwzględnić różnice w ilości zbiórek oraz ilości harcerzy w zastępie punkty przyznajemy na podstawie poniższego wzoru, z wyłączeniem zbiórek alarmowych.

 1. a) Zbiórki Zastępu

76 – 100 %        + 6 pkt.

51 – 75 %               + 3 pkt.

26 – 50 %               + 2 pkt.

1 – 25 %    + 1 pkt.

0%                 – 4 pkt.
6 zbiórek w miesiącu się liczy. Jeżeli nie ma konspektu punktacja dzielona przez 2.

 1. b) Zbiórki Drużyny

76 – 100 %              + 4 pkt.

51 – 75 %               + 3 pkt.

26 – 50 %               + 2 pkt.

1 – 25 % + 1 pkt.

0%                     – 2 pkt.

 1. c) Zbiórki Szczepu

.                                                                                                           76 – 100 %              + 4 pkt.

51 – 75 %               + 3 pkt.

26 – 50 %               + 2 pkt.

1 – 25 % + 1 pkt.

0%        – 2 pkt.

 1. d) Akcja zimowa i letnia

Przeliczamy punkty zdobyte w czasie akcji letniej (podliczane we wrześniu), zimowiska (lutym) na punkty:

76 – 100 %    + 20 pkt.

51 – 75 %               + 15 pkt.

26 – 50 %               + 10 pkt.

1 – 25 %    + 5 pkt.

0%                             – 5 pkt.

 1. e)   Rajdy, zloty, biwaki, itp. (bez nocek)

76 – 100 %    + 10 pkt.

51 – 75 %               + 5 pkt.

26 – 50 %               + 2 pkt.

1 – 25 %    + 1 pkt.

0%                             – 2 pkt.

 1.  Sprawności i stopnie zdobyte przez harcerzy w danym zastępie.

Za każde zdobyte:

 1. a)      sprawność zdobytą przez harcerza przyznajemy zastępowi+5punktów, ale sprawności max +30  w miesiącu
 2. b)      próbę harcerza+10punkty,
 3. c)      stopień+20punktów

 

 1.   Inicjatywa własna zastępu.

Tu nagradzamy pomysły realizowane przez zastępy z własnej inicjatywy. Są one raz w miesiącu oceniane i przyznawane punkty na podstawie podsumowania w Radzie Drużyny. Wysokość stopnia inicjatywy zależy od tego, jaki poziom trudności miała. Liczą się 3 inicjatywy w miesiącu podjęte całym zastępem.


I – +7 pkt – działanie na poziomie – zastępu lub z drugim zastępem
II- +9 pkt – działanie na poziomie – dla drużyny swojej lub innej

III – +11 pkt – działanie na poziomie – po za drużyną lub z kimś z poza harcerstwa

 

Za publikacje w Internecie jako news +1 pkt.

 

 1.  Składki

Składki naliczane są w następujący sposób

Każda osoba która ma składki opłacone na bieżąco        + 1 pkt.

Jeżeli składki są opłacone za 12 miesięcy z góry za daną osobę                  + 3 pkt.

 

 1.  Obecność na zbiórkach rady

Obecność każdego zastępowego naliczana jest:

Obecność (zastępowy, podzastępowy)   + 5 pkt.

Ktoś w zastępstwie wytypowany przez zastępowego                          + 3 pkt.

Nieobecność       – 5 pkt.

 1. a) Dokumentacja

Prowadzona i przynoszona na zbiórki Rady Drużyny przez każdego zastępowego:

Notatnik zastępowego                           + 1 pkt.

Notatnik zastępowego z konspektem na następną zbiórkę                       1+ 1 pkt.

Brak wpisów do notatnika zastępowego             – 1 pkt.

Brak notatnik zastępowego            – 3 pkt.

Kronika zastępu prowadzona na bieżąco (wpis na dany miesiąc)                + 3 pkt.

Kronika zastępu prowadzona na bieżąco (brak wpisu na dany miesiąc)                    + 1 pkt.

Konstytucja                         + 1 pkt.

Plan Pracy Zastępu                          + 1 pkt.

 1. b) Proporzec

Muszą być spełnione następujące warunki:

Jeżeli zastęp go posiada, jest na zbiórce Rady Drużyny i jest zadbany          + 4 pkt.

Jeżeli zastęp go posiada, jest na zbiórce Rady Drużyny i nie jest zadbany          + 2 pkt.

Jeżeli zastęp go nie posiada (nie dotyczy próbnych zastępów)          – 4 pkt.

 

 1.  Turniej zastępu

W zależności od zajętego miejsca punktacja dodawana jest do całości. Maksymalna ilość zdobytych punktów jest zależna od ilości zastępów które startują w turnieju. Jeśli w turnieju uczestniczy 12 zastępów, a Twój zastęp zajmie 4 miejsce to zdobywacie 9 punktów. Dlatego warto by w turnieju uczestniczyło jak najwięcej zastępów

 

Mamy nadzieję, że powyższy pomysł spodoba się harcerzom i uatrakcyjni działalność w naszej drużynie. Życzymy wszystkim wytrwałości i powodzenia – Czuwaj!

Aktualne zastępy i ich zastępowi działających w jednostkach szczepu:

27  Świnoujska Drużyna Harcerek “Rzepichy” im. Mieszka I

I Zastęp Harcerek “Stryjanny” – zastępowa, och. Emilia Kubisiak

V Zastęp Harcerek “Dobrawy” – pełniąca rolę zastępowej, och. Oliwia Raczkowska

VI Zastęp Zastępowych “Rzepichy” – zastępowa, phm. Katarzyna Chabros HR

VII Zastęp Harcowniczek – zastępowa, s. trop Aleksandra Misztal

 

13 Świnoujska Drużyna Wędrowniczek “Koniczynki” im. Zawiszy Czarnego

I Zastęp Harcerek “Healianthus” – zastępowa, trop. Agata Muraszko

V Zastęp Zastępowych “Trifolium” – zastępowa, sam. Justyna Muraszko

 

V Świnoujska Drużyna Harcerzy “Patria” im. Powstańczej Poczty Polowej

I Zastęp Harcerzy “Aeris” – zastępowy, mł. Michał Domagała

II Zastęp Harcerzy “Ignis” – zastępowy, mł. Antoni Rygiel

III Zastęp Harcerzy “Terra” – zastępowy, mł. Bartosz Zaworski

IV Zastęp Harcerzy “Aqua” – zastępowy, mł. Michał Śliwiński

V Zastęp Zastępowych “Elementum” – zastępowy, pwd. Michał Sarnowski HO

VI Zastęp Harcowników – zastępowy, ćwik Bartosz Ćwik

 

13 Świnoujska Drużyna Wędrowników “Ptaki” im.  Zawiszy Czarnego

I próbny Zastęp Harcerzy “Orły” – zastępowy ———

II Zastęp Wędrowników “Sokoły” – zastępowy, pwd. Michał Sarnowski HO ( ZZ Patrii)

III Zastęp Wędrowników “Czarne Jastrzębie” – zastępowy, ćwik Piotr Stefanowicz

IV Zastęp Harcerzy “Kruki” – zastępowy, wyw. Piotr Muraszko

VII Zastęp Zastępowych “Gniazdo” – zastępowy, hm. Przemysław Chabros HR

 

 

 

Visits: 616

Facebook Comments