W Szczepie rozwinięte jest nazewnictwo, wykorzystywane w szczególności w czasie gier szczepowych odbywających się w ostatni dzień programowy obozu.

Nazwy pionów:

 • dziewczyny – Osada Harcerek
 • chłopacy – Osada Harcerzy

Wilczki, Wojowników, Wodzów – Struktura pionowa dotycząca biegów na stopnie

 1. Wprowadzony w puszczaństwie system szczepowy obowiązuje przy zdobywaniu stopni.
 2. W tym systemie funkcjonują równolegle dwa schematy organizacyjne: pionowy – harcerski podziale na zastępy i poziomy – puszczański oparty na podziale na kręgi leśne (rówieśnicze).
 3. Harcerki i harcerze podzieleni są na kręgi leśne – pionowe i tworzą go wszyscy członkowie:
  1. Wilczków – każdy kto uzyskał pierwszy stopień i otrzymał miano puszczańskie (słowiańskie)
  2. Wojowników – każdy kto uzyskał drugi stopień lub posiada 4 sprawności leśne
  3. Wodzów – każdy kto uzyskał trzeci stopień lub posiada mistrzowską sprawność leśna lub specjalną próbę wodza (wędrowniczą)
 4. Kręgi tworzą jedność szczepową, która objawia się w organizacji biegów na stopnie dla odpowiedniego kręgu (np. wojownicy dla przyszłych wilczków itp.)

Visits: 188

Facebook Comments