W dniach 24-26 marca 2024 roku mineła 81. rocznica Akcji pod Arsenałem w Warszawie. 

Akcja pod Arsenałem – akcja zbrojna Grup Szturmowych Szarych Szeregów o kryptonimie „Meksyk II” przeprowadzona 26 marca 1943 w pobliżu Arsenału u zbiegu ulic: BielańskiejDługiej i Nalewki w Warszawie. W jej wyniku uwolniono podharcmistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz 20 innych więźniów przewożonych po przesłuchaniach z siedziby Gestapo w alei J. Ch. Szucha 25 do więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26.

Akcja została zaplanowana przez hm. Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka”. Jej dowódcą był hm. RP Stanisław Broniewski ps. „Orsza”.


 1. Organizator: II WDH “Smoki” oraz II WDH “Dzikie Koty”
 2. Rajd odbywa się w dniu 6 kwietnia 2024 roku w Szczecinie
 3. Koszt rajdu to 50 zł do dnia 4.04. na konto szczepu (w płacie jest przejazd pociągiem tam/powrót, wpisowe, obiad – kiełbaski z ogniska, itp.)
 4. Po 04.04.2024 r. wpłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tej dacie wpłata może zostać przeniesiona na innego uczestnika/czkę
 5. Rajd odbywa się zastępami, odpowieni funkcyjny zastępu poznaje i zna przebieg akcji pod Arsenałem.
 6. Wszyscy uczestnicy rajdu występują w pełnym umudurowaniu zimowym, polowym jesli nie ma próby harcerki/harcerza – patrz Konstytucja wersja 15 – 2024
 7. Zastęp występuje ze swoim proporcem (odpowiedni funkcjny) jesli posiada oraz z kompletną apteczką (odpowiedni funkcyjny) – ZZ mogą wystąpić z apteczką drużyny, pozostałe zastępy mogą pobrać chlebaki na apteczki od Ratownika Szczepu – HO Marcina W.
 8. Wszystkie osoby biorące udział w Rajdzie muszą mieć opłaconą bieżącą składkę członkowską za rok 2024 i poprzednie lata
 9. Każdy uczestnik/czka zobowiązany jest do przyniesienia ze sobą uzupełnionej i podpisanej zgody na wyjazd od rodzica lub opiekuna prawnego
 10. Ja, niżej podpisany/podpisana*/ ______________________________________________ oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z zasadami  Rajdu „Arsenał” w Szczecinie i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ____________________________ w rajdzie w dniu 6 kwietnia 2024 roku.
 11. Każdy uczestnik zabiera dla siebie: prowiant, picie, ubranie w przypadku nie pogody.
 12. ZASTĘPOWA/Y zgłasza Skład oraz nazwę zastępu w formularzu poniżej do czwartku 4.04.2024r.
 13. Wyjazd na rajd – zbiórka na stacji 7:30 – Pociąg REGIO 07:46   
 14. Początek rajdu o godzinie 10.00 patrole stawiają się przy przystanku “Las arkoński”.
 15. Zakończenie rajdu pomiędzy godzinami 15.40/16:30 na Polanie czerwonej (koło kąpieliska Arkonka).
 16. Powórt z rajdu – wyjazd Pociąg IC 18102
 17. Krąg na stacji 18:50
CZY ZNASZ REGULAMIN, CO ZABRAĆ, CZY MACIE APTECZKĘ, CZY KAŻDY MA ZGODĘ, CZY KAŻDY WPŁACIŁ ZA RAJD ITP.?(required)

6 kwietnia Cały dzień

Szczegóły

Data:
6 kwietnia
Wydarzenie Tagi:
,

Visits: 269

Minuta za minuta za nią kolejna a za nią jeszcze następna. Tak można opisać naszą SZCZEPionke.

Czyli XllI. Turniej Zastępów Szczepu „SZCZEPionka” w Żarnówku, w celu wyłonienia najlepszego zastępu w obozowaniu.

Więcej >

Visits: 159