1946 – Powstaje I Męska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego. Pierwsza drużyna w Świnoujściu

1947 – Powstaje pierwsza Drużyna Harcerek im. Mari Konopnickiej, całe środowisko otrzymuje pierwszy sztandar

1948 – Powstaje pierwsza gromada zuchowa

1950 – likwidacja tradycyjnych drużyn harcerstwo przejmuje szkoła w ramach organizacji OH ZMP, całe środowisko otrzymuje II sztandar

1960 – Odradzają się drużyny męska, żenska i gromada zuchowa, powstaje szczep

1964 – szczep zostaje przyjęty do ZHP i zostaje mu nadany numer III

1965 – szczep otrzymuje imię A. Zawadzkiego oraz III sztandar

1974 – Szczep przyjmuje nazwę Słowianie

1981 – powstaje krag KIHAM drużyny szczepu wracają to tradycyjnego działania i wyglądu

1983 – drużyny przechodzą do ZHR

1996 – ze szczepu pozostaje tylko jeden zastęp

2000 – powstaje drużyna Patria

2007 – Odradza się szczep

2009 – szczep otrzymuje nowy IV sztandar oraz wraca do ZHR

2011 – 65 lecie harcerstwa w SP 1

2016 – 70 lecie

Spis treści

  1. … – 1946
  2. 1946-1950
  3. 1950-1956

Visits: 169

Facebook Comments