Bractwo Sztandarowe powstało na wniosek Komendy Szczepu i było ostatnim aktem nadania nowego sztandaru. Jego członkowie mieli strzec ówczesnych sztandarów szczepu, występować z nimi na forum publicznym, poszukiwać informacji o pierwszym sztandarze.  Wszyscy jego członkowie otrzymali prawo do występowania ze sztandarem. Zostali zobowiązani do poznawania i przekazywania młodszym harcerzom zasad postępowania ze sztandarami, opieki nad ich stanem oraz do gotowości do ich przechowywania w razie potrzeby, aby nie powtórzyła się sytuacja z 1949 roku, kiedy to sztandar drużyny został ukryty bez wiedzy gdzie i zaginął.  Do bractwa dołącza się w momencie obcięcia funkcji chorążego lub jego zastępcy.

Chorążowie:

  1.  wyw. Arkadiusz Dudkiewicz Jerosław II
  2. ćwik Karol Zieliński Bogosław
  3. pwd. Marcin Królikowski
  4. ćwik Piotr Stefanowicz
  5. HO Michał Sarnowski
  6. wyw. Tomasz Muraszko
  7. wyw. Bartosz Ćwik

Członkowie Bractwa:

  • pwd. Tomasz Łabo Cieszysław
  • sam. Weronika Dobrowolska

Visits: 143

Facebook Comments