https://meet.google.com/fyn-atbp-rjh

Unia Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej (UNDHR) – rodzaj federacji zrzeszającej szczepy i drużyny harcerskie powstałe przed rokiem 1939 (początkowo w okresie powstania Unii tylko drużyny powstałe do roku 1921) i pracujące w sposób ciągły do dziś. Unia nie jest strukturą formalną. Nie działa przy żadnej organizacji. Nie jest podmiotem gdziekolwiek zarejestrowanym. Istnieje i działa dzięki woli swoich założycieli i woli ich kontynuatorów w kolejnych pokoleniach harcerzy.

https://www.facebook.com/UNDHR

Marszałek

UNDHR posiada tzw. „marszałka”, który jest funkcją reprezentacyjną. Nie może podejmować żadnych decyzji w imieniu Unii, jego głos jest głosem zwykłym (nie jest głosem kwalifikowanym). Marszałkiem może zostać pełnoletni instruktor, obecny na zlocie Unii. Często zostawały nim osoby w jakimś sposób dla Unii zasłużone, ale nie jest to praktyka w jakiś sposób umocowana. Do obowiązków marszałka należy:

  • dopilnować organizacji spotkań oraz zlotów
  • brać udział w spotkaniu a szczególnie w Zlocie Unii
  • przechowywać i przekazać następcy insygnia którymi są: proporzec Unii i obrzędowa świeca
  • wybrać swojego następcę (jest to autonomiczna i niepodlegająca dyskusji decyzja marszałka)

Co do zasady, marszałek swoją kadencję sprawuje przez jeden rok (od zlotu do zlotu), jednak od połowy lat 90. XX wieku pojawiali się marszałkowie wielokadencyjni.

Marszałek UNDHR

phm. Rafał Przybylski HR Szczep 4 WDH Czwórka Warszawska 2018 – obecnie

ten z proporcem

Ramowy plan
1 co to jest unia
2 po co powstała
3 kim jest marszałek

4 kto tworzy unie

5 zloty unii

6 unia a szczep słowianie

Hits: 43

imagesCAB51FBH12 lutego 2021 Pożegnaliśmy przewodnika Tadeusza Golińskiego ‘Prawdzic’. Na cmentarzu komunalnym w Świnoujściu w żałobnej drodze szła rodzina, najbliżsi, sztandar szczepu wraz z naszą delegacją oraz harcerze z ZHP w tym Krąg Seniorów “Kotwica”, przyjaciele, koleżanki i koledzy.

Więcej >

Hits: 16

Druh Tadeusz Goliński “Prawdzic” odszedł na wieczną wartę. Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci zasłużonego instruktora szczepu pwd. Tadeusz Golińskiego “Prawdzic” (ur.6 czerwca 1934r.) Od wielu lat był członkiem naszej harcerskiej społeczności, zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Na przełomie wieków aktywnie uczestniczył w odrodzenie harcerstwa w jego w właściwym powojennym kształcie w budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Jak sam mawiał o sobie “ostatni drużynowy niekomunistycznego harcerstwa”. Dla nas, najstarszy drużynowy i działający zasłużony instruktor szczepu, członek Harcerskiego Kręgu Seniora „Kotwica”. Będzie nam Go brakowało…

Składamy najszczersze wyrazy współczucia i łączymy się w bólu z rodziną.

Rozkaz o ogłoszonej żałobie 

Więcej >

Hits: 102