1957

Harcerstwo w SP 1 próbuje pozyskać środki na organizację obozu
letniego. Urządza zabawę dochodową, co jest jasnym sygnałem
powrotu do tradycyjnych form pracy. W tych warunkach harcerstwo powiększyło obszar działania,
druhna Dzisko poprosiła o przyznanie lokalu na izbę harcerską (harcówkę)
oraz sklepik harcerski i taką zgodę otrzymała. Rozpoczęto szkolenia i kursy.
Druhna Janina uczestniczyła w takim (podharcmitrzowskim)  w Szczecinie 1957 roku. Jak
widać na zdjęciu, można już było włożyć krzyż harcerski i stary mundur,
mimo że w 1957 nie były jeszcze powszechnie produkowane. W szkole na czerwcowej radzie pedagogicznej roku 1957 ogłoszona zostaje współpraca z ZHP.

1958

Mimo, że oficjalnie organizacja nie odtworzyła się grono pedagogiczne nakazuje zwrócić się do Komendy Hufca o pomoc w załatwieniu sprawy sklepiku harcerskiego „w przypadku
nie załatwienia sprawy przez Komendę Hufca szkoła zwróci się
do Komendy Chorągwi.” — ostatni wpis wskazuje przyspieszenie prac
w harcerstwie w szkole na brak relacji z Komendą Hufca, co może
wynikać z różnicy metod działania oraz tempa.

1959

Pod koniec 1959 r. z ZHP w Polsce odchodzą harcerze utożsamiani
z tradycyjnym harcerstwem. Pewne środowiska zaczęły się
kierować słowami Aleksandra Kamińskiego „Idźcie pracować do drużyn”,
co było zachętą do działania innego niż oficjalne założenia urzędniczo-partyjne. Szukano więc w szkole sposobu na robotę harcerską.

1960

W takiej atmosferze w sierpniu 1960 zapadły następujące decyzje w SP 1:

„Kierownik szkoły przedstawił koncepcję eksperymentu pedagogicznego —
Szkoły Harcerskiej. Założenia: Praca szkoły oparta na formach pracy harcerskiej
przez okres 2 lat. Cel: Realizacja haseł nowej dydaktyki oraz walka
z nadmiernym odsiewem młodzieży. Struktura:
W zależności od ilości uczniów w klasie powstaje od 3 do 4 zastępów. Zastępowymi
są uczniowie tejże klasy. Zbiórki zastępów prowadzą zastępowi.

Cała klasa tworzy drużynę harcerską. Drużynowym jest nauczyciel, a przybocznym
jeden z uczniów danej klasy. Lekcja wychowawcza ma charakter
zbiórki harcerskiej — sprawy klasy są sprawami drużyny.
Drużyny (klasy) tworzą szczep. Radą Pedagogiczną jest równocześnie Radą
szczepu. Plan Pracy na pierwszy okres
Pozyskanie uczniów dla organizacji harcerskiej, rozwijanie samodzielności
wśród młodzieży przez właściwą pracę samorządu klasowego.
Poznanie uczniów celem wyboru właściwych funkcyjnych.
Nawiązanie ścisłego kontaktu ze szkołą harcerską w Sosnowcu celem
poznania ich metod.
Nawiązanie współpracy z Komendą Hufca i Chorągwi.
Pozyskanie rodziców dla sprawy ZHP.
Przeprowadzanie lekcji pokazowych przez kol. Dzisko i Świder
Uczestniczenie dzieci poszczególnych klas w dobrze zorganizowanej zbiórce
harcerskiej.
Zadania grona pedagogicznego:
Przeszkolenie nauczycieli w sprawach harcerskich teoretycznie i praktycznie
Zakupienie podręcznej biblioteczki harcerskiej
Wyposażenie szkoły w odpowiedni sprzęt i pomoce naukowe

Tym samym z inicjatywy szkoły harcerstwo na jej terenie zostaje
zorganizowane w szczep. Sądząc po zapisach i posiadanych dokumentach,
nie jest on w ewidencji ZHP. Mimo to działa w oparciu
o szkołę i rozwija się. Cały program wygląda jednak tylko na przykrywkę,
ponieważ całe środowisko działa metodami tradycyjnymi,
a szczepowym nie jest nauczyciel. Harcerze przyjmują w tym okresie
mundury z kołnierzami marynarskimi zamiast chust

 

Visits: 29

Facebook Comments