2006.03.30 – Mianowanie drużynowej Dworu Neptuna

Związek Harcerstwa Polskiego                                  Świnoujście, dnia 30.03.2006 r.
Komendant Hufca
Ziemi Wolińskiej
im. Marynarki Wojennej RP
w Świnoujściu

Rozkaz L. 2/2006

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 3/2006 z dnia 13.02.2006 r.

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Ziemi Wolińskiej z dnia 28.01.2006 r.

2.3.1. W sprawie wyborów członków Komisji Rewizyjnych
– phm Marian SKONIECZNY – przewodniczący
– hm. Jan ZASTAWNY – v-ce przewodniczący
– phm. Andrzej BOROZNOW – członek

2.3.3. W sprawie wyboru Komendy Hufca ZHP
– phm. Arkadiusz SOBIERAJSKI – z-ca ds. programowych
– pwd. Michał DUBINA – z-ca ds. organizacyjnych
– phm. Bożena JANTA-LIPIŃSKA – skarbnik
– pwd. Katarzyna SALAWA – członkini KH

2.4. Zwolnienia komendantów Hufców

2.4.1. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej z dnia 28.01.2006 r.  o przyjęciu rezygnacji hm. Marka JANTA-LIPIŃSKIEGO z funkcji komendanta hufca. Serdecznie dziękuję druhowi za kierowanie hufcem i życze pomyślności w pracy, życiu osobistym i służbie instruktorskiej.

2.5. Wybór komendantów Hufców

2.5.1. Podaję do wiadomości, że decyzją Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej z dnia 28.01.2006 r. na funkcję komendanta hufca został wybrany hm. Marek NIEWIAROWSKI.

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Zwołuję zbiórkę wyborczą Hufca celem wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi na dzień 23.04.2006 r. o godz. 10.00 w harcówce 19 DHSG „Zlotki”. Lista instruktorów posiadających czynne prawo wyborcze w załączeniu.

1.2.2. Informuję, że decyzją komendy hufca z dnia 29.03.2006 r. przyjęto n/wym/ dokumenty :
– Regulamin pracy komendanta i komendy
– Strategia pracy hufca na lata 2006-07
Plan pracy hufca na rok 2006-04-19 Wymienione dokumenty stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozkazu.

1.2.3. Informuję, że decyzją komendy hufca z dnia 29.03.2006 r. zatwierdzono regulamin VIII Rajdu Wędrowniczego „Wyspy Majowe” mianując sam. Karolinę MATEJA komendantką rajdu.
1.2.4. Informuję, że decyzją komendy hufca z dnia 29.03.2006 r. zatwierdzono regulamin V Jubileuszowego Turnieju Harcerskiej Piłki Nożnej mianując wyw. Marcina ORZECHOWSKIEGO komendantem turnieju.

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam pwd. Waldemara PIĄTKA z funkcji drużynowego 2 Kamieńskiej Dru-żyny Harcerskiej. Serdecznie druhowi dziękuję za dotychczasowa pracę i życzę wielu sukcesów w dalszej instruktorskiej służbie.
3.3.2. Mianuję druhnę Magdalenę KOŚCIUSZKO drużynową 2 Kamieńskiej Drużyny Harcerskiej. Na opiekuna wyznaczam pwd. Waldemara Piątka.
3.3.3. Zwalniam hm. Hannę ŻURAWSKĄ z funkcji drużynowej 40 WDH im. Arendta Dickmanna z dniem 17.12.2005 r. Serdecznie druhnie dziękuję za wieloletnią pracę wychowawczą i życzę powodzenia w dalszej służbie instruktorskiej.
3.3.4. Mianuje pwd. Katarzynę SALAWA drużynową 40 WDH im. Arendta Dickmanna.
3.3.5. Zwalniam z funkcji drużynowego 22 GZ „Dwór Neptuna” druha Michała STALIJ, dziękując za dotychczasowa służbę.
3.3.6. Mianuję drużynową 22 GZ „Dwór Neptuna” druhnę Agnieszkę CHABROS.

7. Mianowania

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika.

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.02.2006 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhny : HO Aleksandra KADIS i HO Monika NOWICKA.

CZUWAJ !

hm. Marek Niewiarowski

LISTA INSTRUKTORÓW HUFCA

posiadających czynne prawo wyborcze

1.    hm. Marek NIEWIAROWSKI
2.    phm. Arkadiusz SOBIERAJSKI
3.    phm. Bożena JANTA-LIPIŃSKA
4.    pwd. Katarzyna SALAWA
5.    pwd. Michał DUBINA
6.    pwd. Przemysław CHABROS
7.    hm. Helena FRANKOWSKA
8.    pwd. Aleksandra KADIS
9.    pwd. Klaudiusz PAWLAK
10.     phm. Marian SKONIECZNY
11.     phm. Agnieszka SMOLIŃSKA-GAŁDA
12.     hm. Czesław SZELERSKI
13.     hm. Jan ZASTAWNY
14.     phm. Aneta POLLAK
15.     phm. Andrzej BOROZNOW
16.     hm. Antoni LIPIŃSKI
17.     sam. Ida LEWANDOWSKA
18.     dh. Magdalena KOŚCIUSZKO
19.     dh. Agnieszka CHABROS
20.     dh. Paweł MORAŃSKI

Visits: 21

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.