Krzyż nie tylko dla ZHP

ZHP nie powinno przysługiwać wyłączne prawo do krzyża harcerskiego – uznał w czwartek Sąd Administracyjny w Warszawie. Sprzeciw wobec decyzji urzędu zgłosiło Naczelnictwo ZHR, które uznaje krzyż za tradycyjną odznakę całego ruchu harcerskiego w Polsce. A używanie takich odznak, tak jak tradycyjnego hymnu i symboliki harcerskiej, wpisane jest w Statut ZHR uchwalony w 1989 r. Spór pomiędzy ZHP i ZHR o prawa ochronne na krzyż harcerski rozpoczął się w 2000 r., gdy ZHP zgłosił wniosek w Urzędzie Patentowym o ochronę prawną wzoru tej najważniejszej odznaki harcerskiej. W ocenie ZHR Związek Harcerstwa Polskiego zrobił to w z złej wierze, wiedząc, że jest ona używana także przez inne organizacje harcerskie. 
W skierowanej do sądu w Warszawie skardze reprezentujący ZHP podkreślali, że “krzyż harcerski od zarania dziejów harcerstwa był zawsze i wyłącznie odznaką organizacyjną ZHP” i obowiązywał w tej organizacji “począwszy od 1916 r., przez cały okres II RP, następnie w konspiracyjnym ZHP, działającym w okresie okupacji pod kryptonimem Szare Szeregi. W latach 1945-1950 był odznaką ZHP, a od chwili reaktywowania ZHP podczas Zjazdu Łódzkiego (100w grudniu 1956 r. – PAP) obowiązuje do dziś”.

Wątpliwa ciągłość

W ocenie ZHR istnieją jednak wątpliwości co do ciągłości prawnej ZHP. Organizacja zwraca uwagę, że tuż po II wojnie światowej ruch harcerski w Polsce zlikwidowano, a ZHP reaktywowano w 1956 r. na bazie struktur Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej – odpowiednika radzieckiego Komsomołu…

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dnia 14 kwietnia 2011 roku oddalił skargę Związku Harcerstwa Polskiego na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 roku, którą Urząd Patentowy unieważnił prawo ochronne na znak towarowy “Czuwaj” o numerze R-152214, stanowiący krzyż harcerski. Sąd podzielił w całości argumentację Urzędu Patentowego przedstawioną w odpowiedzi na skargę ZHP i uznał, że rejestracja znaku w postaci krzyża harcerskiego nastąpiła z naruszeniem prawa. Obalił także zarzuty sformułowane przez ZHP w skardze, w szczególności co do niewłaściwej interpretacji przepisów dokonanej przez Urząd Patentowy. Przyznał rację prezentowanemu zarówno w odpowiedzi na skargę, jak i w wywodach pełnomocnika Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej poglądowi, że ZHP nie przysługuje monopol na posługiwanie się odznaką w postaci krzyża harcerskiego, który jest dziedzictwem całego ruchu harcerskiego. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że krzyż harcerski symbolizuje bogatą tradycję i piękną ideę harcerstwa i nie może być traktowany jako przedmiot wyłącznych praw ZHP, czemu służyła rejestracja znaku towarowego “Czuwaj”. Krytycznie odniósł się także do podnoszonego przez ZHP zagadnienia ciągłości historycznej. ZHR, jako uczestnika postępowania, reprezentował mec. Andrzej Kacperski, a w imieniu władz Związku w rozprawie wzięli udział hm. Jarosław Błoniarz, hm. Lech Najbauer, hm. Krzysztof Woś i hm. Wiesław Turzański.

Visits: 14

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.