Rozkaz L.18/2011

Szczecin, 4 września 2011 r.

Rozkaz L 18/2011

1. Jednostki organizacyjne
1.1 Rozwiązuję Gorzowski Hufiec Harcerzy Bór oraz powołuję Gorzowski Związek Drużyn Bór w składzie: 23 Gorzowska Drużyna Harcerzy Tobruk im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, 230 Gorzowska Drużyna Harcerzy Rysie im. Andrzeja Romockiego Morro.
1.2 Przyjmuję pod własną komendę XIII Świebodzińską Drużynę Harcerzy „Sten” im. Hm. RP. Stanisława Sedlaczka.
1.3 Przypominam fragmenty Regulaminu Kategoryzacji Drużyn Harcerzy OH ZHR (1002010):
„I.1 Kategoryzacja Drużyn Harcerzy należy do podstawowych form pracy hufca i chorągwi, realizujących metodę harcerską m.in. w zakresie stopniowania trudności, współzawodnictwa i współdziałania drużyn.(100…)
II.1 Wszystkie drużyny harcerzy podlegają kategoryzacji.(100…)
II.7 Jeśli obóz tej drużyny został oceniony negatywnie lub w ogóle się nie odbył, odebranie kategorii jest obligatoryjne.”
1.4 Informuję, że obowiązku kategoryzacji podjęli się (100z różnym skutkiem) czterej drużynowi z ogólnej liczby dwunastu. Kategoryzacji nie przeprowadzili hufcowi ani komendant związku drużyn.
1.5 Drużyny leśne.
1.5.1 Podtrzymuję punkt 1.1 rozkazu L 12/11 z 16.06.2011 o przyznaniu kategorii leśnej 230 Gorzowskiej Drużynie Harcerzy Rysie im. Andrzeja Romockiego Morro.
1.5.2 Przyznaję kategorię leśną 23 Gorzowskiej Drużynie Harcerzy Tobruk im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich oraz 8 Szczecińskiej Drużynie Harcerzy Płomień im. Andrzeja i Jana Romockich.
1.6 Drużyny polowe.
1.6.1 Kończę okres próby i nadaję kategorię drużyny polowej 51 Szczecińskiej Drużynie Harcerzy Grom drużynowy phm. Rafał Zommer.
1.6.2 Przyznaję kategorię drużyny polowej drużynom:
V Świnoujska Drużyna Harcerzy „Patria”
13 Szczecińska Drużyna Harcerzy „Gard”
13 Szczecińska Drużyna Harcerzy „Słoneczna Gromada Fagus”
13 Świnoujska Drużyna Harcerzy „Ptaki”
1.6.3 Zobowiązuję p.o. drużynowych ćw. Tomasza Łabo i ćw. Michała Kasprzaka do pozytywnego zakończenia próby instruktorskiej najpóźniej do 31.12.2011r.
1.7 Drużyny próbne.
1.7.1 Przedłużam do 31 sierpnia 2012 r. okres próbny 1 próbnej Czaplineckiej Drużynie Harcerzy. Zobowiązuję do zatwierdzenia planu pracy do 31 września 2011r.
1.7.2 Zgodnie z punktem II.7 Regulaminu Kategoryzacji Drużyn Harcerzy OH ZHR przyznaję kategorię drużyny próbnej i odbieram prawo noszenia imienia dotychczasowego patrona XIII próbnej Świebodzińskiej Drużynie Harcerzy Sten. Jednocześnie zobowiązuję do zatwierdzenia planu pracy do 31 września 2011r.
1.7.3 Przyznaję kategorię drużyny próbnej 44 próbnej Szczecińskiej Drużynie Harcerzy Mury. Zobowiązuję do zatwierdzenia planu pracy do 31 września 2011r.
1.8 W związku z zaniedbaniami w przeprowadzeniu kategoryzacji na poziomie drużyn i hufców odwołuję planowany Turniej Drużyn Leśnych oraz informuję, że nie będą przyznane w tym roku harcerskim planowane ułatwienia dla drużyn leśnych. Jednocześnie zobowiązuję drużynowych, hufcowych i komendantów związków drużyn do zgodnego z regulaminem przeprowadzenia kategoryzacji w roku 2011/2012.
2. Mianowania i zwolnienia.
2.1 Zwalniam z funkcji hufcowego Gorzowskiego Hufca Harcerzy Bór oraz powołuję na funkcję komendanta Gorzowskiego Związku Drużyn Bór phm. Pawła Zaborowskiego. Jednocześnie zobowiązuję do przedstawienia do dnia 31 grudnia 2011r. wieloletniego planu naprawczego środowiska.
2.2 Zwalniam z funkcji komendantów HAL phm. Pawła Szulereckiego oraz phm. Jarosława Zamorskiego.
2.3 Zobowiązuję komendantów HAL: pwd. Marcina Królikowskiego, phm. Zbigniewa Studnica, pwd. Łukasza Gąsiorowskiego, phm. Rafała Zommera, ks. pwd. Adama Rogackiego, hm. Andrzeja Karuta do rozliczenia organizowanych akcji letnich w terminie do 15 września 2011r.

Czuwaj!
p.o. Komendanta Chorągwi
phm. Jarosław Zamorski HR

Visits: 32

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.