Rozkaz Naczelnika Harcerzy ZHR L.12/12

Rozkaz Naczelnika L 12/12
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
GŁÓWNA KWATERA HARCERZY
00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13
tel./fax (10022) 629-12-39, e-mail: gkh@com.pl
Warszawa, dn. 11 listopada 2012 r.
Rozkaz L 12/12
Druhowie!

11 listopada 2012 r. – 94. rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ach, jakże mi nie mówić o tych dniach radości, O tej chmurnej jesieni, gdy w szumiącym wietrze Szedł nad miastem rodzinnym pierwszy powiew wolności. Kiedyśmy pełną piersią pili to powietrze, Nocą w ciemnych alejach stłoczeni szpalerem, Czekając, aż zapłonie świt nad Belwederem. Jakże Ciebie przywitać radosna swobodo? I czym uczcić najpiękniej? Chyba tym uśmiechem I młodzieńczej poezji burzliwa urodą, Co szła śpiewem przez miasto i wracała echem.
Antoni Słonimski “Niepodległość”
1. Główna Kwatera Harcerzy
1.1. Powołuję zespół do spraw wizytacji przy Głównej Kwaterze Harcerzy w składzie: – hm. Włodzimierz Dola (100Mazowiecka Chorągiew Harcerzy) – kierownik zespołu, – phm. Bartłomiej Dukała (100Małopolska Chorągiew Harcerzy).
2. Jednostki Organizacyjne
2.1. Na wniosek Zbiórki Sprawozdawczo-Wyborczej Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy, zwalniam z funkcji Komendanta Chorągwi hm. Jarosława Zamorskiego, dziękując mu za trud włożony w służbę na pełnionej funkcji.
2.2. Na wniosek Zbiórki Sprawozdawczo-Wyborczej Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy, mianuję na funkcję p.o. Komendanta Chorągwi phm. Pawła Szulereckiego, życząc mu wiele wytrwałości i sukcesów w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji. Zobowiązuję Druha Pawła do zdobycia stopnia harcmistrza najpóźniej do dnia 11 listopada 2013 roku.
__________________________________________________________________________________________
Rozkaz Naczelnika L 12/12
2.3. Na wniosek p.o. komendanta Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy powołuję Komisję Instruktorską Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy w składzie:
– x. hm. Tomasz Kościelny – przewodniczący,
– hm. Przemysław Chabros,
– hm. Andrzej Karut,
– hm. Andrzej Nawojczyk,
– hm. Marek Wojdan,
– phm. Łukasz Gąsiorowski
i udzielam jej uprawnień do prowadzenia stopnia podharcmistrza do dnia 11.11.2013 r.
2.4. Na wniosek p.o. Komendanta Północno-Zachodniej Chorągwi Harcerzy powtórnie mianuję na funkcję p.o. hufcowego Szczecińskiego Hufca Harcerzy „Rój“ pwd. Michała Górskiego, zobowiązuje druha Michała do zdobycia stopnia podharcmistrza do dnia 11.11.2013 r.
3. Spis instruktorski
3.1. Na podstawie § 5 pkt 7 Regulaminu Służby Instruktorskiej zarządzam Spis Instruktorów Organizacji Harcerzy ZHR za rok 2012, spis odbywał się będzie w formie elektronicznej tak jak w latach ubiegłych.
3.2. Na podstawie § 4 pkt 5 Regulaminu Służby Instruktorskiej upoważniam p.o. Komendantów Chorągwi:
– phm. Tomasza Ceranka (100Wielkopolska Chorągiew Harcerzy),
– phm. Pawła Korzeneckiego (100Pomorska Chorągiew Harcerzy),
– phm. Łukasza Mroza (100Podkarpacka Chorągiew Harcerzy),
– phm. Krzysztofa Rachuta (100Kujawsko-Pomorska Chorągiew Harcerzy),
– phm. Pawła Szulereckiego (100Północno-Zachodnia Chorągiew Harcerzy),
– phm. Krzysztofa Ulricha (100Lubelska Chorągiew Harcerzy),
do wykonywania w stosunku do podharcmistrzów i przewodników praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Służby Instruktorskiej.
3.3. Wpisuje na listę instruktorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i przywracam do czynnej służby hm. Wojciecha Kolka (100Małopolska Chorągiew Harcerzy).
4. Podziękowania
4.1. Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy swoją obecnością, pomysłami i wspólną dyskusją wzbogacili spotkanie Wydziału Wędrowniczego.
__________________________________________________________________________________________
Rozkaz Naczelnika L 12/12
W szczególności jednak chciałbym podziękować organizatorom tego spotkania bo to dzięki nim mogliśmy się spotkać:
– phm. Wojciechowi Snochowi,
– phm. Michałowi Szmajowi,
– pwd. Jakubowi Górniakowi.
5. Inne
5.1. Zwołuję rekolekcje Organizacji Harcerzy, na które serdecznie zapraszamy wszystkich instruktorów. Odbędą się one w dniach 14-16 grudnia 2012 r. w Warszawie. Zaproszenie zostaną rozesłane drogą służbową oraz umieszczone na stronie internetowej www.harcerze.com.pl.
5.2. Przypominam, że już 8 grudnia br. odbędzie się najbliższe posiedzenie Komisji Harcmistrzowskiej, a w związku z tym 24 listopada mija termin przesyłania proponowanych prób i raportów z prób harcmistrzowskich.
5.3. Na wniosek Komendanta Łódzkiej Chorągwi Harcerzy, w związku z prowadzoną akcją „Bohater” zatwierdzam do realizacji sprawności Chorągwi: „Zuchową”, „Stefcio”, „Stefan”, „Jasieniec” i „2818”. Regulamin sprawności w załączeniu do rozkazu.
Czuwaj!
hm. Sebastian Grochala
Naczelnik Harcerzy

Visits: 35

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.