Rada Drużyny


Rada Drużyny 13 Świonujskiej Drużyny Harcerzy “Ptaki” im. zawiszy Czarnego

phm. Przemtsław Chabros HR. Przybygniew – Drużynowy

Ćwik Tomasz Łabo Cieszysław – Przyboczny/Zastępowy

wyw. Mirosław Kasprzak Stoisław – Zastępowy

Facebook Comments

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: