Andrzej i Olga odznaczeni na 100-lecie Niepodległości

W dniu stulecia odzyskania Niepodległości – 11 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w Sali Wielkiej Ansamblowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystości nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej twórcom harcerstwa w Polsce – Oldze i Andrzejowi Małkowskim – Orderu Orła Białego. Ordery odebrali: przybyła z Londynu phm. Krystyna Małkowska–Żaba, która jest honorowym członkiem szczepu oraz przewodniczący ZHP działającego poza granicami Kraju hm. Robert Rospędzihowski.

15369863_1123568637718956_1584375628_o

Druhna Krystyna w otoczeniu naszych zuchów podczas koncertu na 70-lecie szczepu

Warto przyjąć też słowa Przewodniczącego ZHR, który brał udział w tej uroczystości.

Cząstka tego zaszczytu, jakim jest nadanie założycielom harcerstwa znaków najwyższej zasługi, jaką może uhonorować Ojczyzna – swe córki i synów, spada również na Nas. W każdym dniu, w każdym przejawie naszego życia okażmy się godnymi tej chwały. Będzie to największy Nasz wkład w upamiętnienie stulecia Odrodzenia Rzeczpospolitej Polskiej.

W liście skierowanym 14 września 2018 r. do druhny phm. Krystyny Małkowskiej–Żaba, informującym o przyznaniu Orderu Jej Dziadkom, pozwoliłem sobie zasugerować możliwość zorganizowania spotkania instruktorów i harcerzy przy grobie Olgi i Andrzeja Małkowskich na cmentarzu w Zakopanem w rocznicę ich śmierci, w styczniu 2019 roku. Przedłożyłem również propozycję, aby podczas tej uroczystości, odwołując się do pięknej frazy z „Pana Tadeusza” (gdy Krzyż Legii Honorowej nadany księdzu Robakowi, jak powiedział generał Karol Kniaziewicz):

 

Że późno przyszedł, nic to sławie nie ubliża;

Jeśli Jackowi nie mógł służyć ku ozdobie,

Niech służy ku pamiątce: wieszam go na grobie.

Trzy dni tu będzie wisiał, potem do kaplicy

Złoży się, jako wotum dla Boga Rodzicy.

 

Mam nadzieję, że spotkamy się tam, przy ich grobie, aby przeżywać wspólnie to wszystko co nas połączyło w braterstwie i służbie…

 

Visits: 32

Facebook Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.